Naar hoofdinhoud Naar footer

Ook akkoord voor voorstel Herstelgerichte zorg

WZA, Icare en Interzorg Noord Nederland ontvangen akkoord op transformatievoorstel ‘Herstelgerichte zorg door regionale samenwerking’  

Na het akkoord op transformatievoorstel ‘Hart Voor Elkaar’ van het WZA en Dokter Drenthe, hebben  nu ook het WZA, Icare en Interzorg Noord Nederland een akkoord ontvangen op hun transformatievoorstel ‘Herstelgerichte zorg door regionale samenwerking’. Het akkoord betekent dat de drie partijen samen met de zorgverzekeraars verder aan de slag kunnen gaan om het transformatieplan uit te werken.

“Het doel van dit transformatieprogramma is de zorg in de regio beschikbaar en toegankelijk te houden, nu en in de toekomst” zegt Gerda Hemmink, adviseur Transmurale Samenwerking. “In het programma organiseren we de herstelgerichte zorg voor kwetsbare ouderen na ziekenhuisinterventie of –opname met geriatrische revalidatie. Daarbij werkt een team van specialisten en behandelaars, zowel uit het ziekenhuis als uit de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) nauw samen.” Financiering van het transformatieplan moet het mogelijk maken nieuwe concepten in de regio te ontwikkelen, waarbij er zorg rondom de patiënt georganiseerd wordt zonder belemmeringen tussen verschillende organisaties. “Door nieuwe concepten van zorg te realiseren, richten we de zorg op een slimme en gecoördineerde manier in”, legt Hemmink uit. “We streven ernaar dat de patiënt zo snel mogelijk herstelt, met als resultaat een vermindering en verkorting van het aantal ziekenhuisopnames en het voorkomen van klinische zorg door middel van preventie en ambulante zorg.”

Interventies
Binnen het programma worden op meerdere onderdelen binnen de revalidatie wijzigingen doorgevoerd, zoals het vervangen, verplaatsen en voorkomen van zorg en interventies op het gebied van digitale zorg en het gebruik van telemonitoring.
Met het uitvoeren van dit programma wordt een antwoord gegeven hoe de herstelgerichte zorg vorm te geven met een krimpende beroepsbevolking, meer ouderen en een steeds ouder wordende bevolkingsgroep in de regio. Het programma is in lijn met de visie op zorg zoals omschreven in het Integraal Zorg Akkoord en draagt bij aan passende zorg en de beweging naar juiste zorg op de juiste plek.   

Vervolgstappen 
Nu er een akkoord is op de snelle toets gaan het WZA, Interzorg en Icare in samenwerking met Zilveren Kruis en VGZ, aan de slag met het uitwerken van het transformatieplan.