Naar hoofdinhoud Naar footer

Oprichting oncologienetwerk Groningen-Drenthe

In april 2021 is het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe opgericht. Twaalf partijen hebben zich aan elkaar verbonden om de oncologische zorg in de regio naar een nog hoger niveau te brengen. De patiënt ontvangt zorg dichtbij huis als het kan, en verder weg wanneer dat nodig is. Er is aandacht voor de individuele patiënt, waarbij de zorg is gericht op het behouden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Binnen het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe starten zes verschillende werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit huisartsen en specialisten van verschillende tumorgroepen, namelijk borst-, darm-, huid-, long-, blaas-, prostaat- en nierkanker.

In het eerste jaar gaat een werkgroep onder meer de gegevensuitwisseling tussen de ziekenhuizen verbeteren. Daarmee kan worden voorkomen dat onderzoeken opnieuw moeten worden gedaan. Zo wordt de patiënt minder belast. Een andere werkgroep richt zich op een goede informatievoorziening vanuit de ziekenhuizen richting de huisartsen. Daardoor kan de huisarts de patiënt beter adviseren en ondersteunen. Ook gaat een werkgroep aan de slag met het inrichten van een regionaal multidisciplinair overleg voor zeldzame vormen van borstkanker. Verder komt er (meer) aandacht voor palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven van ongeneeslijk zieke patiënten te verbeteren. Als de pilots goed verlopen volgt geleidelijke uitbreiding naar andere tumorgroepen.

Samenwerking

Het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe is een samenwerking tussen de vijf ziekenhuisorganisaties in Groningen en Drenthe (Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, UMCG en Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en zeven zorgorganisaties: HuisartsenZorg Drenthe, Groninger Huisartsen Coöperatie, IKNL, Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Drenthe, Menzis en Zilveren Kruis Achmea.

De oprichting van het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw in het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Ondertekening Oncologienetwerk Groningen -Drenthe

De directeuren van vijf ziekenhuizen in Drenthe en Groningen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst van het oncologienetwerk Groningen-Drenthe. Met de klok mee vanaf linksboven: dhr T. Tiebosch, Martini ziekenhuis; dhr. A.G.J. van der Zee, UMCG; dhr. H. Mulder, WZA; dhr. R. Kaplan, Treant Zorggroep; mw. H. Sanders, OZG.