Naar hoofdinhoud Naar footer

Thuismeten is méér weten

Het WZA heeft in de afgelopen maanden drie nieuwe thuismeetprogramma’s ontwikkeld. Deze programma’s helpen u als patiënt en uw zorgverlener bij het beter in kaart brengen van uw gezondheidssituatie.

Thuismeten, wat is dat?

Een thuismeetprogramma is een app waarin u metingen kan doorgeven, die het ziekenhuis kan inzien. Dat kunnen metingen zijn zoals uw temperatuur of gewicht, maar ook metingen in de vorm van vragen. Bijvoorbeeld vragen over uw mate van beweging, vermoeidheid of eetlust. Wanneer uw meting een bepaalde waarde overschrijdt, ontvangt uw zorgverlener een signaal. Uw zorgverlener bekijkt vervolgens of er actie noodzakelijk is. Thuismeten is dus een digitale vinger aan de pols.

Meer gegevens

Meetgegevens bepalen in de gezondheidszorg de behandeling, de medicatie en de informatie die u krijgt. Tot nu toe werden veel van deze metingen alleen in het ziekenhuis gedaan, tijdens uw controlebezoek. Door deze nu zelf vanuit uw eigen huis te doen, verzamelen we meer gegevens dan we gewend waren. Dit geeft zowel u als uw zorgverlener veel meer inzicht in de situatie. Het effect van een behandeling of medicijn is beter te zien aan de hand van uw metingen. Ook wordt er via de app op het juiste moment informatie aan u aangeboden.

Doelgroepen

Op dit moment zijn er vier patiëntengroepen die via een thuismeetapp begeleid kunnen worden. Een vijfde programma is in ontwikkeling. De huidige thuismeetprogramma’s zijn:

  • Hartfalen voor patiënten met chronisch hartfalen (sinds april 2019)
  • OK-Connect voor patiënten die een darmoperatie ondergaan (sinds augustus 2020)
  • PDS-Connect voor patiënten met het Prikkelbaar Darm Syndroom (sinds september 2020)
  • Onco-Connect voor patiënten die chemotherapie ondergaan (sinds oktober 2020)

 

Als u tot één van de doelgroepen behoort en u wil graag gebruikmaken van de app, geef dit dan aan bij uw zorgverlener.