Naar hoofdinhoud Naar footer

WZA dringt CO2-uitstoot verder terug

Het WZA heeft sinds 2018 de eigen CO2-uitstoot met bijna 30 procent verminderd. Daarmee liggen we op koers om het doel voor 2030 te halen: dan wil het WZA 55 procent minder CO2 uitstoten. 

CO2 is een broeikasgas dat onder meer vrijkomt bij het verbruik van fossiele brandstoffen. Het zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Het WZA vindt het belangrijk in actie te komen en de eigen CO2-uitstoot terug te dringen. 

Thermostaat naar beneden

De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen genomen om het WZA te verduurzamen. Zo is de keuken van het ziekenhuis vervangen door een elektrisch exemplaar waarbij geen stoom en gas meer wordt gebruikt. Ook is de thermostaat van de centrale verwarming met 2 graden naar beneden gedraaid. En in het nieuwe operatiecomplex maakt het WZA gebruik van allerlei nieuwe, duurzame technieken, waaronder een zeer efficiënt ventilatiesysteem. 

WZA-duurzaamheidscoördinator Brenda Veltink is blij dat al deze maatregelen hun vruchten afwerpen. “Deze prestatie is het resultaat van teamwork, innovatie en vooral de inzet en het enthousiasme van collega’s. Elke kleine stap die we hebben gezet, van het verminderen van energieverbruik tot het promoten van groene initiatieven, heeft een groot verschil gemaakt.”

‘We zijn er nog niet’

Tegelijkertijd wijst Brenda erop dat er nog genoeg te doen is. “We zijn er nog niet. De komende jaren blijven we het WZA verder verduurzamen. Zo gaan we het leidingwerk in het ziekenhuis isoleren, zijn we aan het experimenteren met het gebruik van hybride warmtepompen en maken we werk van het terugdringen van ons afval.”

Naar nul in 2050

In 2030 wil het WZA de CO2-uitstoot met 55 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van onze uitstoot in 2018. De stip op de horizon is het jaar 2050. Dan wil het WZA totaal geen CO2 meer uitstoten.