Naar hoofdinhoud Naar footer

WZA en Rabobank investeren samen in toekomst ziekenhuis

Het WZA en de Rabobank hebben overeenstemming bereikt over de financiering van verbouwingen en investeringsprogramma’s voor de komende jaren. Op 24 februari hebben zij dit bekrachtigd in het WZA door het zetten van een handtekening.

De ondertekening is een heuglijk moment. “Het WZA is al enige tijd bezig om de bouwplannen uit te werken”, zegt Paul van der Wijk, voorzitter van de raad van bestuur van het WZA. “We kunnen nu écht door met de plannen.” In totaal heeft het WZA plannen voor een totaalbedrag van 95 miljoen. Hiervan wordt bijna de helft zelf gefinancierd en  55 miljoen door de Rabobank.” Op dit moment wordt er al volop gebouwd in en om het WZA. Zo krijgt het ziekenhuis een Ouder en Kind-centrum, waar de kinderafdeling en de kraam/verloskunde samengebracht worden, komt er een nieuw Spoedplein voor de SEH en Huisartsenpost en worden de operatiekamers verbouwd. Ook wordt er geïnvesteerd in informatietechnologie en e-health wat bijdraagt aan de ontwikkeling van ziekenhuis naar een gezondheidsorganisatie.

Toekomst

Die verbouwingen zijn niet alleen nodig om te voldoen aan de richtlijnen, maar ook klaar te zijn voor de toekomst. Dat past bij de visie van het WZA, zegt Van der Wijk. “Onze ambitie is dat de inwoners van Drenthe en Zuid-Oost Groningen de meest gezonde en vitale inwoners van Nederland worden. Dat betekent dat we een bijdrage leveren aan de juiste zorg op de juiste plek. Die verantwoordelijkheid gaan we samen met huisartsen en ketenpartners vormgeven.”

Regio

Om de zorg voor de regio Drenthe en Zuid-Oost Groningen beschikbaar te houden, heeft een kernteam van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars een regiovisie ontwikkeld. Het WZA is één van de twee Drentse ziekenhuislocaties waar 24/7 zorg wordt geconcentreerd voor patiënten met ingewikkelde zorgvragen, zoals spoedopnames, verloskunde, acute operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname.

Huisbankier

Ludo Mennes, directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe: “De Rabobank is de ‘huisbankier’ van het WZA. Het WZA maakt heldere strategische keuzes voor de toekomst en continuïteit en is financieel solide. Dit geeft ons als bank vertrouwen. Met deze financiering dragen we bij aan de toegankelijkheid van goede zorg in Drenthe. Als coöperatieve bank ondersteunen wij daarom graag in de ambities van het WZA.”