Naar hoofdinhoud Naar footer

WZA, Icare en Interzorg tekenen voor gezamenlijk pand herstelgerichte zorg

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Icare en Interzorg werken intensief samen aan herstelgerichte zorg in Noord- en Midden-Drenthe. Gisterenmiddag is de intentieverklaring ondertekend voor de bouw van gezamenlijk vastgoed. Doordat dit aan het ziekenhuis wordt gebouwd, ontstaat een maximaal samenwerkingsvoordeel. Het nieuwe pand staat er niet zomaar: de drie partijen hebben tot oktober dit jaar de tijd om tot een sluitende businesscase te komen. Dit is een mooie stap richting innovatieve, beschikbare, betaalbare en toegankelijke herstelgerichte zorg nu en in de toekomst.

Het idee is dat de ziekenhuis- en ouderenzorg straks in dit pand samenwerkt om de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste zorgverlener aan te bieden. De polikliniek Revalidatie van het WZA en de herstelzorg van de VVT-aanbieders Icare en Interzorg krijgen hierin een plek. Hoe deze zorginhoudelijke samenwerking er precies uit gaat zien, onderzoeken we in een zogenoemde proeftuin in het WZA.

Het uitgangspunt is om revalidatie- en herstelzorg anders vorm te geven. Zo zetten we in op persoonsgerichte zorg, een verkorte opnameduur en betere gezondheidsresultaten. Het transformatievoorstel ‘Herstelgerichte zorg door regionale samenwerking’ vormt hiervoor de basis. Gerda Hemmink (manager transmurale zorg): “We zijn met elkaar en de zorgverzekeraars in gesprek over de haalbaarheid van deze transformatie, waarbij we de ambitie hebben uitgesproken revalidatiezorg, diagnostiek, observatie en herstelzorg op één plek in Assen aan te bieden."

 

Vlnr: Grietje van Buiten (Espria/Icare), Hans Mulder (WZA) en Peter van der Noord (Interzorg).