Naar hoofdinhoud Naar footer

WZA jaarverslag 2023: kwaliteit, duurzaamheid en toekomstgerichte zorg

Het WZA presenteert met trots het jaarverslag over 2023. Dit uitgebreide verslag biedt een diepgaand inzicht in de prestaties, innovaties en uitdagingen van het ziekenhuis in het afgelopen jaar. Het was geen makkelijk jaar maar wel een jaar waarin we als WZA veel hebben bereikt door samen te werken.

Het WZA heeft in 2023 helaas een negatief resultaat van 2,1 miljoen gerealiseerd. Dit tekort heeft meerdere oorzaken. Naast een aantal eenmalige kostenposten vanuit voorgaande jaren, werd het resultaat gedrukt door onder meer verhoogde personeelskosten door cao-wijzigingen en extra uitgaven aan energiekosten.

Mooie ontwikkelingen  

Het jaar 2023 kenmerkt zich gelukkig ook door verschillende mooie ontwikkelingen binnen het WZA. De kwaliteit van de zorg is en blijft onze drijfveer. Het is fijn dat patiënten ons ook in 2023 goed blijven waarderen. Op het gebied van digitalisering en informatievoorziening hebben we in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Zo draaiden er negen thuismeetprogramma’s en groeide de digitale communicatie. Deze tendens zet zich in 2024 door.

Bouw

Na een grondige voorbereiding en een intensieve bouwperiode hebben we in april het nieuwe operatiecentrum in gebruik genomen. Ook het vernieuwde scopiecentrum, de oplevering van het Dagcentrum en het Punt voor Parkinson mogen zeker niet onvermeld blijven.

Transformatieprogramma's

In 2023 is er verder hard gewerkt aan twee belangrijke transformatieprogramma’s: Hart voor Elkaar en Herstelgerichte zorg. Ook het digitale COPD zorgpad en de transmurale werkafspraken met de huisartsen, zijn prachtige voorbeelden van samenwerking in de keten en onze regio.

Zorgverzekeraars

Het beschikbaar houden van de zorg in onze regio vraagt om houvast op financieel gebied. In 2023 heeft het WZA meerjarige afspraken gemaakt met meerdere zorgverzekeraars. Dat geeft stabiliteit.

Meer lezen

Wilt u meer lezen over het WZA in 2023? Het jaarverslag 2023 is beschikbaar voor iedereen en kan digitaal worden gelezen.