Naar hoofdinhoud Naar footer

WZA ondertekent 'Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg'

Samen werken aan duurzame zorg, dat is wat het WZA wil. Het ziekenhuis doet dat bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Green Deal 3.0. Dinsdag 14 februari zette WZA-bestuurder Erwin van Santen zijn handtekening onder dit landelijke akkoord.

Milieuverontreiniging en klimaatverandering hebben grote gevolgen voor onze gezondheid. Denk aan het ontstaan van (nieuwe) infectieziektes of de gevolgen van hittestress. Ook in de zorg dragen we daaraan bij. Kijk alleen maar naar de hoeveelheid afval die na elke operatie overblijft. Of naar medicijnen die slecht afbreekbaar zijn.

De totale zorgsector in ons land is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot. Het WZA wil daar iets aan doen en sloot zich daarom ook al aan bij eerdere versies van de Green Deal. Met verschillende eigen Green Teams geeft het WZA praktische invulling aan duurzame en groene initiatieven in het ziekenhuis.

Vijf doelen Green Deal

De ‘Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg’ heeft vijf heldere doelen. Inzetten op preventie is de belangrijkste, door gezonder leven en eten te bevorderen onder patiënten en medewerkers. Meer bewustwording en kennis over de invloed van de zorg op klimaat en milieu, is een tweede belangrijk doel.

Daarnaast zet de Green Deal in op meer hergebruik van materialen en op het minder vervuilen van het milieu door medicatiegebruik. Wat betreft de CO2-uitstoot is het doel dat die in 2030 55% lager is dan die in 2018 was, en wordt gestreefd naar klimaatneutrale zorg in 2050.

Green Teams WZA

Met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 hoopt het WZA meer vaart te geven aan de positieve beweging die er al is rond duurzaamheid. Met een eigen ziekenhuisbreed Green Team zorgt het WZA ervoor dat iedereen – medewerkers en patiënten – zich meer bewust wordt van het belang van duurzaamheid.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere Green Teams waarin enthousiaste medewerkers ‘groene ideeën’ uitwerken. Zoals betere afvalscheiding op de OK. Of door de 1200(!) eitjes die wekelijks in het WZA worden gegeten dicht in de buurt in te kopen. Het draagt allemaal bij aan onze duurzaamheidsmissie: De Drent is de meest duurzame patiënt van Nederland.