Bezoek is welkom

Bezoek is in het WZA van harte welkom. Dierbaren dragen bij aan een sneller herstel van de patiënt! Tegelijkertijd weten we dat bezoek ook vermoeiend kan zijn. Daarom zijn er in het WZA een paar regels voor bezoekers. Alvast bedankt voor uw begrip!

Twee bezoekers tegelijk

Voor de rust van de patiënt is het belangrijk dat er op een patiëntenkamer bij één patiënt niet meer dan twee bezoekers tegelijk komen. Patiënten die zich zonder hulp door het ziekenhuis kunnen en mogen bewegen, kunnen de gehele dag door bezoek ontvangen op de verpleegpleinen, in het restaurant of in de koffiecorner.

Websites als ziekenhuisplanner, familienet, wieziet, deelgenoot en zorgsite kunnen helpen de taken te verdelen onder familie, vrienden en buren, elkaar op de hoogte te houden of in overleg het bezoek te plannen. Soms is het verstandig om een contactpersoon aan te stellen die het bezoek coördineert.

Bent u zelf ziek? Kom een andere keer!

Als u (mogelijk) een besmettelijke ziekte hebt zoals griep, buikgriep of waterpokken, vragen wij u dringend om uw bezoek uit te stellen!