Versoepelingen

Vanaf zaterdag 25 september 2021 worden landelijke versoepelingen doorgevoerd. De zorginstellingen in de regio Noord-Nederland hebben met elkaar afgesproken om hierin wat terughoudend te zijn, om de volgende redenen:

 • Er is een verschil tussen de maatregelen buiten de zorginstellingen en binnen de zorginstellingen: buiten de zorg accepteren we dat het virus circuleert, als de zorg maar niet overbelast raakt. Binnen de zorg streven we naar het voorkomen van verspreiding van het virus. 
 • We hebben met kwetsbare patiënten te maken, een besmetting met een virus kan levensbedreigend zijn. 
 • We willen voorkomen dat medewerkers door ziekte uitvallen.
 • We willen ervoor zorgen dat patiënten zich veilig voelen in ons ziekenhuis, om te voorkomen dat patiënten zorg gaan mijden. 

Een veilig ziekenhuis, daar zorgen we samen voor!

We blijven daarom mondkapje dragen, houden 1,5 meter afstand en schudden geen handen. We vragen patiënten, begeleiders van patiënten en bezoekers om zich nadrukkelijk aan de regels te houden, die op deze pagina staan. Voor zwangeren en verwijzers zijn er speciale informatiepagina's.

Afspraak op een polikliniek

Afspraken op de poliklinieken gaan gewoon door. Als het kan, zijn afspraken telefonisch of met beeldbellen. Als uw afspraak niet doorgaat, nemen we contact met u op. Om drukte in de gangen en wachtkamers te voorkomen, vragen we u om zoveel mogelijk alleen te komen. 

Spoed en (semi-)spoedoperaties

In het WZA gaan de spoed en (semi-)spoedoperaties altijd door. Dit zijn operaties die zo dringend zijn dat ze niet zes weken kunnen worden uitgesteld. Ook operaties bij patiënten met kanker en operaties bij kinderen gaan door.

Overige operaties

Er komt gelukkig weer ruimte om de operaties te doen die eerder zijn uitgesteld, en waarbij een opname noodzakelijk is. Er is echter een behoorlijke wachtlijst. Iedere week bespreken de artsen met elkaar de patiënten die op de wachtlijst staan. Alle patiënten die een afspraak hebben voor een operatie, bellen we. 

Er is géén wachtlijst voor kleine chirurgische ingrepen die poliklinisch gedaan kunnen worden. Bij deze ingrepen gaat u dezelfde dag weer naar huis.

Mondkapje

Wij vragen u een mondkapje te dragen. Ook onze  medewerkers dragen een mondkapje. Op plekken in het ziekenhuis waar we niet voldoende afstand (1,5 meter) kunnen houden is het verplicht. Bij de ingang kunt u een mondkapje krijgen als u zelf geen mondkapje bij u hebt.

Klachten? Laat u testen!

Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen. Dat kan online via Coronatest.nl. Of u kunt bellen met 0800-1202 voor een afspraak.

De uitslag van een zelftest is voor ons niet voldoende om te bepalen of u wel of niet besmet bent met het coronavirus. In het ziekenhuis gebruiken we standaard de PCR test. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis staan en heeft u klachten? Ga dan voor een test naar de GGD.

Kom alleen!

Wij vragen u om alleen te komen, tenzij het echt niet anders kan. 

Op bezoek? 

Lees hier de actuele bezoektijden. Plan uw bezoek, zodat het niet te druk wordt op de kamers. 

Bezoekplanner button

De IC, Hartbewaking, Stroke Unit en het Ouder en Kind-centrum hebben afwijkende bezoektijden. Een bezoek aan deze afdelingen kunt u niet met de digitale bezoekplanner reserveren.

Op bezoek bij een patiënt met corona? 

Lees dan eerst deze informatie.

Informatie voor patiënten

 • Afspraak op een polikliniek 
 • Alle poliklinieken zijn open. De meeste afspraken gaan gewoon door. Als het kan, zijn afspraken telefonisch of met beeldbellen. Als uw afspraak niet doorgaat, bellen we u. 
  Heeft u een afspraak in het ziekenhuis en heeft u klachten? Laat u dan testen bij de GGD. Bij twijfel kunt u bellen met de polikliniek en overleggen of uw afspraak door kan gaan.
 • Afspraak voor een operatie 
 • De komende tijd kunnen we gelukkig weer meer operaties gaan doen. Naast de (semi-)spoedoperaties, operaties bij patiënten met kanker en operaties bij kinderen gaan we ook patiënten die op de wachtlijst staan, opereren. Iedere week bespreken we wat er mogelijk is.
 • Testen bij spoedopname
 • Als u met spoed wordt opgenomen wordt u alleen getest als daar een aanleiding voor is, bijvoorbeeld als u klachten hebt. Als u geen klachten hebt komt u op een gewone kamer te liggen. Hebt u wel klachten dan komt u op een aparte kamer te liggen, totdat de uitslag bekend is. De uitslag van een zelftest is voor ons niet voldoende om te bepalen of u wel of niet besmet bent met het Covid-19 virus.
 • Draag een mondkapje
 • Wij verzoeken u dringend om in het ziekenhuis een mondkapje te dragen. Als het niet lukt om 1,5 meter afstand te houden is dit verplicht. 
 • Kom, als het kan, alleen!
 • Om voldoende afstand te kunnen houden in de gangen, wachtruimtes en spreekkamers vragen we u om, als dat kan, alleen te komen. Tip: als u een mobiele telefoon hebt, kunt u uw telefoon aanzetten in de spreekkamer. Degene die thuis blijft, kan dan meeluisteren.  
 • Spoedeisende hulp
 • Spoedgevallen worden altijd behandeld. Ga alleen naar de Spoedeisende Hulp als u door uw huisarts of 112 doorverwezen bent. Op de Spoedeisende Hulp worden patiënten die klachten hebben die (misschien) met het coronavirus te maken hebben gescheiden van andere patiënten.
 • Bloedprikken
 • Hebt u een verwijzing van een specialist in het ziekenhuis om bloed te laten prikken of bijvoorbeeld urine in te leveren? Dan kunt u terecht bij het afnamelaboratorium van Certe in het ziekenhuis (nummer 16) of bij een Certe-locatie bij u in de buurt. Hebt u een verwijzing van uw huisarts of verloskundige, de Trombosedienst of een GGZ-instelling? Ga dan naar de nieuwe locatie van Certe aan de Zendmastweg 19 in Assen of een andere Certe-locatie bij u in de buurt. 
  Bloedprikken gebeurt op afspraak! Ook voor het afgeven van urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal vragen wij u om een afspraak te maken. Ga naar de de website van Certe: https://www.certe.nl
 • Röntgenfoto's en andere radiologisch onderzoeken
 • Alle onderzoeken op de afdeling Radiologie zijn op afspraak. Alleen als u bent doorverwezen voor een longfoto of vanwege een ongeval wordt u altijd geholpen. Als u op de dag van de afspraak klachten hebt die te maken kunnen hebben met corona, wilt u ons dan bellen? De afdeling Radiologie is te bereiken op telefoonnummer (0592) 32 54 66.
 • Toegangscontrole
 • Er is geen toegangscontrole. Hebt u klachten die te maken kunnen hebben met corona? Bel dan naar de polikliniek om te vragen of uw afspraak door moet gaan. Bij de ingang zijn wel mondkapjes beschikbaar.
 • Een veilig ziekenhuis
 • Wij zorgen ervoor dat u veilig een afspraak kunt hebben in het ziekenhuis. Hoe doen we dat? De meeste afspraken zijn telefonisch of via beeldbellen. Om voldoende afstand te kunnen bewaren, zijn de looproutes aangepast en de wachtkamers anders ingericht. Ook vragen we u om alleen te komen, tenzij het echt nodig is dat er iemand met u meegaat. En natuurlijk schudden we geen handen en kunt u op allerlei plekken in het ziekenhuis uw handen wassen of desinfecteren. 

Informatie voor bezoekers

 • Als u geen klachten hebt
 • U mag op bezoek komen als u géén klachten hebt die (misschien) met het coronavirus te maken hebben. Een uitzondering geldt voor partners bij bevallingen en naasten bij sterfgevallen. Er worden dan passende maatregelen getroffen.
 • Reserveer voordat u op bezoek gaat
 • Om geen drukte op de patiëntenkamers te krijgen, vragen we u om uw bezoek vooraf te plannen. Dat kan met onze bezoekplanner. Die vindt u op https://bezoekers.wza-coronavragen.nl.  Als er al bezoek is, ziet u dat meteen en kunt u een ander moment uitkiezen. Klik hier voor de actuele bezoektijden. Als u het moeilijk vindt een afspraak te maken met de planner, kunt u bellen naar de afdeling waar u op bezoek wilt. (Er zijn afwijkende bezoektijden op de afdeling Verloskunde, de kraamafdeling, de kinder- en jeugdafdeling, de afdeling Intensive Care en de afdeling Hartbewaking.)
 • Geen kinderen op bezoek
 • Op de algemene verpleegafdelingen mag een patiënt 1 bezoeker per keer ontvangen van 16 jaar of ouder. Jongere kinderen kunnen helaas niet meekomen. Deze regel is er zodat het niet te druk op de patiëntenkamers wordt en we goed afstand kunnen houden van elkaar.
 • Kom, als het kan, alleen!
 • Om drukte in de gangen en op de verpleegafdelingen te voorkomen, vragen we u om, als dat kan, alleen te komen. Misschien hebt u een begeleider nodig, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent of slecht ziet. Deze kan u dan naar de patiëntenkamer brengen en wacht daarna op het verpleegplein.
 • Tijdens uw bezoek
 • Houd uw mondkapje tijdens het bezoek op. Op een kamer met meerdere bedden neemt u plaats aan de kant van het raam of de muur. Leg uw jas of tas niet op het bed van de patiënt.
 • Na uw bezoek
 • Het is belangrijk dat u na uw bezoek het ziekenhuis weer zo snel mogelijk verlaat. Ga niet ook nog bij andere patiënten op bezoek en neem de kortste route naar de uitgang.
 • Bezoek aan patiënten die besmet zijn met het coronavirus
 • Als u op bezoek gaat bij een patiënt met corona, lees dan de informatie over 'Op bezoek bij patiënt met corona'. En neem dan van tevoren contact op met de afdeling.

 

Veelgestelde vragen

 • Moet ik in het ziekenhuis een mondkapje dragen? 
 • We verzoeken u dringend om een mondkapje te dragen. Als we geen 1,5 meter afstand kunnen houden is dit zelfs verplicht. In de spreekkamers krijgt u daarom een mondkapje aangeboden als u geen mondkapje heeft meegenomen
 • Wat als een patiënt wordt opgenomen die (mogelijk) besmet is met het coronavirus?
 • We hebben verschillende kamers waar patiënten die (misschien) besmet zijn met het coronavirus in isolatie worden verpleegd. Zo zorgen we ervoor dat het virus zich niet kan verspreiden. 
 • Worden patiënten die al zijn opgenomen getest op het coronavirus?
 • Bij patiënten met klachten die bij het coronavirus horen, bepaalt de specialist of het nodig is om een test te doen.
 • Wat kost een afspraak met een zorgverlener via telefoon, app of e-mail?
 • Een afspraak kan ook een telefonische afspraak zijn (gewoon bellen of beeldbellen), een app-gesprek via BeterDichtbij of een e-mailgesprek via MijnWZA. Het is voor u belangrijk om te weten dat we deze gesprekken op dezelfde manier in rekening brengen als een ‘gewoon’ polikliniekbezoek. Dit is officieel toegestaan, op voorwaarde dat er in uw dossier een duidelijk verslag komt van de afspraken die we tijdens het gesprek met u maken over onderzoek en behandeling. Uw zorgverzekeraar zal dit controleren.
 • Doet het WZA ook mee aan wetenschappelijk onderzoek over het coronavirus?
 • Het WZA doet mee aan wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen het coronavirus. Het doel is om erachter te komen welke behandeling bij welke patiënt het beste werkt en te voorspellen hoe de ziekte verloopt. Hier leest u meer over het onderzoek.
 • Hoe kan ik mijn jonge kinderen uitleg geven over het coronavirus?
 • Uitgeverij Gottmer heeft een e-book uitgegeven voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar met heldere uitleg over het coronavirus. Dat kunt u hier inkijken. Daarnaast heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg een boekje uitgegeven: "Praten over corona". Dit delen we graag met u. Klik hier om het boekje op te halen (pdf, 2Mb).

Mag de zorgverlener aan mij vragen of ik ben gevaccineerd? Mag ik vragen of mijn zorgverlener is gevaccineerd?

De meeste medewerkers van het WZA is gevaccineerd, we schatten zo’n 95%. Informatie over vaccinatie is een gegeven over iemands gezondheid, gaat over iemands privacy. De vraag mag gesteld worden, maar u (en ook uw zorgverlener) hoeft geen antwoord te geven op deze persoonlijke vraag.

U mag er van uit gaan dat we binnen het WZA altijd veilig werken. We doen er alles aan om onze (kwetsbare) patiënten en collega’s te beschermen. We laten ons testen bij klachten, dragen een mondkapje en houden zoveel mogelijk afstand. En waar het nodig is, dragen we beschermende kleding. Op deze manier zorgen we samen voor een veilig ziekenhuis.

Meer informatie over Covid-19

Houd de adviezen van het RIVM in de gaten.

Wat kunt u zelf doen?

Bescherm uzelf tegen het nieuwe coronavirus. Dit filmpje legt uit hoe u dat het beste kunt doen.