Een veilig ziekenhuis, daar zorgen we samen voor! We vragen patiënten, begeleiders van patiënten en bezoekers om zich aan onze coronaregels te houden, die staan op deze pagina. Voor zwangeren en verwijzers zijn er speciale informatiepagina's.

Hebt u een afspraak op een polikliniek? Afspraken op de poliklinieken gaan meestal gewoon door. Als het kan, zijn afspraken telefonisch of met beeldbellen. Als uw afspraak niet doorgaat, nemen we contact met u op. Om drukte in de gangen en wachtkamers te voorkomen, vragen we u om zoveel mogelijk alleen te komen. 

De komende tijd kunnen we minder operaties doen. Per patiënt bekijken we zorgvuldig of een operatie kan worden uitgesteld. Alleen (semi-)spoedoperaties (dat wil zeggen: operaties die zo dringend zijn dat ze niet zes weken kunnen worden uitgesteld), operaties bij patiënten met kanker en operaties bij kinderen gaan door. Alle patiënten die een afspraak hebben voor een operatie, worden gebeld.  

Mondkapje

Wilt u een mondkapje meenemen en dit opzetten als u naar binnen gaat? Zolang u binnen bent, draagt u het mondkapje. Ook in de wachtruimten. Deze regel geldt niet voor kinderen onder de 13 jaar. Als u om medische redenen geen mondkapje kunt dragen, bieden we een spatscherm (faceshield) aan.

Zelf​test

De uitslag van een zelftest is voor ons niet voldoende om te bepalen of u wel of niet besmet bent met het Covid-19 virus. In het ziekenhuis gebruiken we standaard de PCR test.
Heeft u een afspraak in het ziekenhuis staan en heeft u klachten? Ga dan voor een test naar de GGD.

Vragen aan al onze patiënten en bezoekers

Het is belangrijk om te weten of u misschien corona hebt. Daarom stellen we u een aantal vragen die u thuis al kunt beantwoorden.

 1. Beantwoord een dag voordat u een afspraak hebt of op bezoek gaat de vragen op:    naar de coronavragen
 2. Hebt u geen klachten? Is dit niet veranderd op de dag van uw afspraak of bezoek? Dan kan uw afspraak of bezoek doorgaan.
 3. Hebt u mogelijk wél klachten? Of bent u de afgelopen 10 dagen in een gebied geweest met een rood/oranje reisadvies? Neem dan contact op met de afdeling waar u de afspraak hebt. U bespreekt dan of de afspraak door kan gaan. 
 4. Let op: iedereen in het ziekenhuis draagt een mondkapje. Neemt u een mondkapje mee?

Kom alleen!

Wij vragen u dringend om alleen te komen, tenzij het echt niet anders kan. Als het nodig is dat u iemand meeneemt het ziekenhuis in, dan moet uw begeleider ook de vragen over corona beantwoorden. En natuurlijk draagt uw begeleider ook een mondkapje! Bij de ingang is er extra controle om drukte in de gangen en wachtkamers te voorkomen.

Informatie voor patiënten

 • Afspraak op een polikliniek 
 • Alle poliklinieken zijn open. De meeste afspraken gaan gewoon door. Als het kan, zijn afspraken telefonisch of met beeldbellen. Als uw afspraak niet doorgaat, bellen we u. 
  Is het nodig dat u naar het ziekenhuis komt? Beantwoord dan, vóórdat u naar het ziekenhuis komt, een aantal vragen over het coronavirus. U vindt de vragen achter de paarse button bovenaan de pagina. Als u een van deze vragen met 'ja beantwoordt, wilt u de polikliniek dan bellen om te overleggen of uw afspraak door kan gaan?
 • Afspraak voor een operatie 
 • De komende tijd kunnen we minder operaties doen. Per patiënt bekijken we zorgvuldig of een operatie kan worden uitgesteld. Alleen (semi-)spoedoperaties (dat wil zeggen: operaties die zo dringend zijn dat ze niet zes weken kunnen worden uitgesteld), operaties bij patiënten met kanker en operaties bij kinderen gaan door. Alle patiënten die een afspraak hebben voor een operatie, worden gebeld. Patiënten van wie de operatie niét doorgaat krijgen hiervan bericht.
 • Testen bij (spoed)opname
 • Als u met spoed wordt opgenomen en de opname gaat langer duren dan 24 uur, wordt u getest. Ook als u geen klachten hebt. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Als u geen klachten hebt komt u op een gewone kamer te liggen. Hebt u wel klachten dan komt u op een aparte kamer te liggen, totdat de uitslag bekend is. De uitslag van een zelftest is voor ons niet voldoende om te bepalen of u wel of niet besmet bent met het Covid-19 virus.
 • Draag een mondkapje
 • In het ziekenhuis moet u een mondkapje dragen. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Wilt u zelf een mondkapje meenemen? De mondkapjesplicht geldt niet voor patiënten die opgenomen zijn. Als het voor een medisch onderzoek nodig is, mag het mondkapje natuurlijk af. In de wachtruimten houdt u het mondkapje gewoon op.
 • Kom, als het kan, alleen!
 • Om voldoende afstand te kunnen houden in de gangen, wachtruimtes en spreekkamers vragen we u om, als dat kan, alleen te komen. Hebt u iemand nodig om u naar het ziekenhuis te brengen en weer thuis? Dan is het de bedoeling dat uw begeleider buiten op u wacht. In sommige situaties mag er wel iemand met u mee naar de polikliniek, bijvoorbeeld als u slecht ziet, slecht hoort of slecht loopt. Bij de ingang is extra controle om erop toe te zien dat u zoveel mogelijk alleen komt. Tip: als u een mobiele telefoon hebt, kunt u uw telefoon aanzetten in de spreekkamer. Degene die wacht, kan dan meeluisteren.  
 • Spoedeisende hulp
 • Spoedgevallen worden altijd behandeld. Ga alleen naar de Spoedeisende Hulp als u door uw huisarts of 112 doorverwezen bent. Op de Spoedeisende Hulp worden patiënten die klachten hebben die (misschien) met het coronavirus te maken hebben gescheiden van andere patiënten.
 • Bloedprikken
 • Hebt u een verwijzing van een specialist in het ziekenhuis om bloed te laten prikken of bijvoorbeeld urine in te leveren? Dan kunt u terecht bij het afnamelaboratorium van Certe in het ziekenhuis (nummer 16) of bij een Certe-locatie bij u in de buurt. Hebt u een verwijzing van uw huisarts of verloskundige, de Trombosedienst of een GGZ-instelling? Ga dan naar de nieuwe locatie van Certe aan de Zendmastweg 19 in Assen of een andere Certe-locatie bij u in de buurt. 
  Bloedprikken gebeurt op afspraak! Ook voor het afgeven van urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal vragen wij u om een afspraak te maken. Ga naar de de website van Certe: https://www.certe.nl
 • Röntgenfoto's en andere radiologisch onderzoeken
 • Alle onderzoeken op de afdeling Radiologie zijn op afspraak. Alleen als u bent doorverwezen voor een longfoto of vanwege een ongeval wordt u altijd geholpen. Als u op de dag van de afspraak klachten hebt die te maken kunnen hebben met corona, wilt u ons dan bellen? De afdeling Radiologie is te bereiken op telefoonnummer (0592) 32 54 66.
 • Toegangscontrole
 • Er staat een tent bij de hoofdingang. Alle patiënten en bezoekers gaan door deze tent voordat zij het ziekenhuis in mogen. U bent verplicht een mondkapje op te zetten, voordat u naar binnen gaat. Wilt u een mondkapje van huis meenemen?
 • Een veilig ziekenhuis
 • Wij zorgen ervoor dat u veilig een afspraak kunt hebben in het ziekenhuis. Hoe doen we dat? De meeste afspraken zijn telefonisch of via beeldbellen. Als het nodig is dat u naar het ziekenhuis komt, beantwoordt u eerst een aantal vragen over uw gezondheid. Om voldoende afstand te kunnen bewaren, zijn de looproutes aangepast en de wachtkamers anders ingericht. Ook vragen we u om alleen te komen, tenzij het echt nodig is dat er iemand met u meegaat. En natuurlijk draagt iedereen (vanaf 13 jaar) een mondkapje, schudden we geen handen en kunt u op allerlei plekken in het ziekenhuis uw handen wassen of desinfecteren. 
 • Krijgen longpatiënten voorrang bij de corona-vaccinatie?
 • Het WZA heeft in maart enkele vaccins gekregen om zeer specifieke patiëntengroepen te vaccineren, namelijk mensen met specifieke vormen van bloedkanker. Helaas worden longpatiënten op dit moment niet gevaccineerd en hebben wij ook geen informatie hierover. Wij willen u vragen de informatie op de website van het RIVM te volgen over de volgorde van vaccineren.

 

Informatie voor bezoekers

 • Als u geen klachten hebt
 • U mag op bezoek komen als u géén klachten hebt die (misschien) met het coronavirus te maken hebben. Beantwoord vóórdat u naar het ziekenhuis komt een aantal vragen over het coronavirus. U vindt de vragen achter de paarse button bovenaan de pagina. Als u een van deze vragen met 'ja' beantwoordt, kunt u niet op bezoek komen. Een uitzondering geldt voor partners bij bevallingen en naasten bij sterfgevallen. Er worden dan passende maatregelen getroffen. Houd tijdens een bezoek altijd uw mondkapje op!
 • Reserveer voordat u op bezoek gaat
 • Een patiënt mag maar 1 bezoeker per dag ontvangen. We vragen u daarom gebruik te maken van onze bezoekplanner. Die vindt u op https://bezoekers.wza-coronavragen.nl Als er al bezoek is, ziet u dat meteen en kunt u een ander moment uitkiezen. U kunt kiezen uit twee bezoektijden: 15.30-16.30 uur óf 18.30-19.30 uur. Op een meerpersoonskamer mogen niet meer dan 2 bezoekers tegelijk komen. Als u het moeilijk vindt een afspraak te maken met de planner, kunt u bellen naar de afdeling waar u op bezoek wilt. (Er zijn afwijkende bezoektijden op de afdeling Verloskunde, de kraamafdeling, de kinder- en jeugdafdeling, de afdeling Intensive Care en de afdeling Hartbewaking.)
 • Kom, als het kan, alleen!
 • Om drukte in de gangen en op de verpleegafdelingen te voorkomen, vragen we u om, als dat kan, alleen te komen. Misschien hebt u een begeleider nodig, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent of slecht ziet. Deze kan u dan naar de patiëntenkamer brengen en wacht daarna op het verpleegplein. Bij de ingang is extra controle om erop toe te zien dat u zoveel mogelijk alleen komt.
 • Bezoek van kinderen
 • Patiënten mogen maar één bezoeker per dag ontvangen. Ook kinderen tellen mee als bezoek. Kinderen tot 16 jaar mogen niet meekomen met een volwassene en zij mogen ook niet alleen op bezoek. Vanaf 16 jaar mag een kind zelfstandig, in z’n eentje op bezoek komen. (Alleen op de kraamafdeling en de kinder- en jeugdafdeling mogen broertjes en zusjes meekomen.)
 • Tijdens uw bezoek
 • Op een kamer met meerdere bedden neemt u plaats aan de buitenkant van het bed, aan de kant van het raam of de muur. Leg uw jas of tas niet op het bed van de patiënt.
 • Na uw bezoek
 • Het is belangrijk dat u na uw bezoek het ziekenhuis weer zo snel mogelijk verlaat. Ga niet ook nog bij andere patiënten op bezoek en neem de kortste route naar de uitgang.
 • Bezoek aan patiënten die besmet zijn met het coronavirus
 • Als u op bezoek gaat bij een patiënt op Covid-afdeling B1 meldt u zich van tevoren aan met onze bezoekplanner. Die vindt u op https://bezoekers.wza-coronavragen.nl Per patiënt mag er 1 bezoeker per dag komen. U kunt kiezen uit twee tijdstippen: 15.30- 6.30 of 18.30-9.30 uur. Via de bezoekplanner geeft u aan op welk tijdstip u komt. Op een meerpersoonskamer mogen maximaal twee 2 bezoekers tegelijk zijn. Meld u op de verpleegafdeling bij de balie, dan krijgt u uitleg over de beschermende kleding, zoals een mondneusmasker en jas. Op de afdeling Intensive Care mag u alleen op bezoek komen als u hierover van tevoren telefonisch contact hebt gehad met een medewerker van de afdeling.  
 • Bezoek aan kinderen
 • Alleen ouders/verzorgers mogen op bezoek komen, en broertjes en zusjes. Beide ouders/ verzorgers kunnen zolang blijven als zij willen. Eén ouder/verzorger kan blijven slapen (rooming-in). 
 • Bezoek aan de kraamafdeling en de afdeling Verloskunde
 • Op de kraamafdeling en afdeling Verloskunde is alleen bezoek van de partner toegestaan, en van broertjes en zusjes. De partner mag zolang blijven als wenselijk is en kan ook blijven overnachten (rooming-in). Een partner die verkouden is of andere klachten heeft, kan in beschermende kleding aanwezig zijn bij de bevalling. 
 • Toegangscontrole en mondkapje
 • Om het ziekenhuis binnen te gaan, loopt u door de tent bij de hoofdingang. Als bezoeker bent u verplicht een mondkapje op te zetten. Wilt u een mondkapje van huis meenemen?

 

Veelgestelde vragen

 • Moet ik in het ziekenhuis een mondkapje dragen? 
 • Patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar zijn verplicht om in het ziekenhuis een mondkapje te dragen. Er zijn uitzonderingen: patiënten doen hun mondkapje af als dat nodig is voor een onderzoek. Patiënten die zijn opgenomen, hoeven op hun kamer geen mondkapje te dragen. Let op: bezoekers houden hun mondkapje ook op tijdens het bezoek! We vragen patiënten en bezoekers een eigen mondkapje mee te nemen. 
 • Wat als een patiënt wordt opgenomen die (mogelijk) besmet is met het coronavirus?
 • We hebben verschillende kamers waar patiënten die (misschien) besmet zijn met het coronavirus in isolatie worden verpleegd. Zo zorgen we ervoor dat het virus zich niet kan verspreiden. 
 • Worden patiënten die al zijn opgenomen getest op het coronavirus?
 • Bij patiënten met klachten die bij het coronavirus horen, bepaalt de specialist of het nodig is om een test te doen.
 • Wat kost een afspraak met een zorgverlener via telefoon, app of e-mail?
 • Vanwege het coronavirus kan uw afspraak op de polikliniek niet altijd doorgaan. We doen dan ons best om voor een goede vervanging te zorgen. Dit kan een telefonische afspraak zijn (gewoon bellen of beeldbellen), een app-gesprek via BeterDichtbij of een e-mailgesprek via MijnWZA. Het is voor u belangrijk om te weten dat we deze gesprekken op dezelfde manier in rekening brengen als een ‘gewoon’ polikliniekbezoek. Dit is officieel toegestaan, op voorwaarde dat er in uw dossier een duidelijk verslag komt van de afspraken die we tijdens het gesprek met u maken over onderzoek en behandeling. Uw zorgverzekeraar zal dit controleren.
 • Wilt u het WZA helpen in coronatijd?
 • Veel mensen willen het WZA steunen in deze tweede coronagolf. Daar zijn we blij mee! Omdat er nog veel onduidelijk is, kunnen we nog niet goed inschatten óf we hulp kunnen gebruiken en in welke vorm. Maar als u iets voor ons wilt doen, dan horen we dat graag. U kunt zich aanmelden via de vacaturepagina 'Hulp tijdens de coronaperiode'. Hier vindt u ook meer informatie.
 • Doet het WZA ook mee aan wetenschappelijk onderzoek over het coronavirus?
 • Het WZA doet mee aan wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen het coronavirus. Het doel is om erachter te komen welke behandeling bij welke patiënt het beste werkt en te voorspellen hoe de ziekte verloopt. Hier leest u meer over het onderzoek.
 • Hoe kan ik mijn jonge kinderen uitleg geven over het coronavirus?
 • Uitgeverij Gottmer heeft een e-book uitgegeven voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar met heldere uitleg over het coronavirus. Dat kunt u hier inkijken. Daarnaast heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg een boekje uitgegeven: "Praten over corona". Dit delen we graag met u. Klik hier om het boekje op te halen (pdf, 2Mb).

De Corona Check-app

Hebt u klachten die met het coronavirus te maken kunnen hebben? Met De Corona Check-app kunt u dagelijks aan een medisch team gegevens over uw gezondheid doorgeven via uw smartphone of tablet. In lijn met het landelijk beleid ontvangt u bij klachten advies om u te laten testen. 

Het gebruik van de app is gratis. Iedereen in Nederland kan gebruikmaken van de app.

Belangstelling? U kunt zich aanmelden via de website van De Corona Check.

Op bezoek? Reserveer met onze

bezoekplanner!

Kom alleen!

Hebt u een afspraak op de polikliniek? Kom bij voorkeur alleen. Als het echt nodig is, mag u 1 begeleider meenemen. 

Komt u op bezoek? Per dag mag een patiënt 1 bezoeker ontvangen!

Meer informatie over COVID-19

Houd de adviezen van het RIVM in de gaten.

Wat kunt u zelf doen?

Bescherm uzelf tegen het nieuwe coronavirus. Dit filmpje legt uit hoe u dat het beste kunt doen.

Longarts De Hosson over vaccineren

Als een van de eerste medewerkers van het WZA is Sander de Hosson gevaccineerd. Lees hier waarom hij dat zo belangrijk vindt.