Het WZA wil dat de Drent de gezondste en meest vitale inwoner van Nederland is. Daarvoor leveren we de best mogelijke zorg op de juiste plek en willen we voorkómen dat mensen ziek worden. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien, hebben impact op het milieu. Het milieu heeft op zijn beurt weer invloed op de gezondheid van de mens.

Wij hebben de ambitie om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat de effecten op het milieu zo klein mogelijk blijven. Op die manier dragen wij bij aan een betere wereld én wordt de gezondheid van de Drent bevorderd.

Thema's

We werken aan onze ambitie met behulp van een aantal thema's (zie afbeelding hieronder). Hiermee geven wij mede-invulling aan de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die het WZA in 2020 heeft ondertekend. Ook maken wij gebruik van de handvaten die de Milieuthermometer Zorg ons biedt. Zo hebben wij in 2020 het bronzen niveau gehaald en wij streven ernaar om in 2022 het zilveren niveau te behalen.

Samenwerken

Het WZA zoekt op het gebied van duurzaamheid de samenwerking met andere zorg- en welzijnsinstellingen. Heeft u zelf ideeën of wilt u hierin samen optrekken? Schroom dan niet om contact op te nemen met onze duurzaamheidscoördinator Brenda Veltink. U kunt haar ook mailen voor meer informatie over duurzaamheid in het WZA.