Bereikbaarheid voor de pers

Onze communicatieadviseurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (0592) 32 56 08 (Janine Hoekstein) of (0592) 32 53 78 (Marijke Greijdanus) en mailadres communicatie@wza.nl. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met het secretariaat raad van bestuur, telefoonnummer (0592) 32 54 03.
Buiten kantooruren kunt u bellen met de telefooncentrale van het WZA, (0592) 32 55 55.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen

Om de privacy van de patiënten en medewerkers te kunnen waarborgen, is het niet toegestaan om professionele opnamen te maken in gebouwen en op terreinen van het WZA zonder toestemming van bureau Communicatie van het WZA. Ook patiënten en/of medewerkers zullen toestemming moeten geven voordat zij op beeld- of geluidsmateriaal worden opgenomen.

Het is evenmin toegestaan om gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Onder opnamen worden verstaan alle vormen van geluid- en beeldregistratie.

Communicatie

Alle contacten met vertegenwoordigers van de media verlopen via bureau Communicatie van het WZA. Dit geldt ook voor vragen naar aanleiding van persberichten, tenzij onder het persbericht een andere contactpersoon staat. Ook alle vragen van de media naar aanleiding van de actualiteit en aanvragen voor interviews verlopen via bureau Communicatie. Er wordt dan gezorgd voor een interviewafspraak met de te interviewen medewerker of medisch specialist.