Naar hoofdinhoud Naar footer

Contact opnemen met het WZA over privacy of inzage van uw dossier

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens in uw medisch dossier serieus. Wij hanteren passende maatregelen naar de laatste stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Algemene opmerking of klacht

Hebt u een opmerking of klacht, neem dan contact met ons op. U kunt hiervoor ons digitale formulier invullen.

Correctie van uw dossier

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, vernietiging of overdracht van uw dossier, of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen. Wij vragen u om het verzoek met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) te sturen naar:

Wilhelmina Ziekenhuis Assen
T.a.v. afdeling Medische Administratie
Europaweg-Zuid 1
9401 RK Assen

Vragen over het privacybeleid

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op privacy@wza.nl.

We hopen dat het WZA eventuele problemen die u hebt rondom het privacybeleid, kan oplossen. Als u echter nog niet tevreden bent dan willen wij u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens door het WZA. U kunt hiervoor het digitale formulier invullen van de Autoriteit Persoonsgegevens.