Samenwerkingspartners

Het WZA heeft de ambitie om dé verbinder in de regionale zorgketen te zijn. Dit betekent onder andere het intensiveren en uitbreiden van samenwerking met de zorgpartners in de regio. Onderstaand lichten we enkele initiatieven toe: dit lijstje is echter lang niet volledig!

De eerste focus ligt op de huisartsen die werkzaam zijn in de regio Noord- en Midden-Drenthe. We onderhouden goede contacten met elkaar, onder meer door het jaarlijkse compagnonsdiner dat het WZA organiseert voor huis- en verpleeghuisartsen. Eens in de twee jaar zijn er daarnaast de compagnonsdagen, die in het teken staan van kennisuitwisseling. Ons gezamenlijke doel is te zorgen voor optimale samenwerken tussen huisartsen en medisch specialisten/WZA, opdat de zorg voor patiënten in de regio geborgd wordt.

Daarnaast werken onze specialisten samen met diverse ziekenhuizen in de regio, zoals de Treant zorggroep (o.a. urologie, vaatchirurgie), het Martini Ziekenhuis (o.a. longgeneeskunde, geriatrie en coassistenten) en het UMCG (fertiliteit).

Transmurale zorgbrug

Samen met maar liefst 21 thuiszorgorganisaties en andere ziekenhuizen in Groningen en Drenthe vormt het WZA de Transmurale Zorgbrug. Het doel van de Transmurale Zorgbrug is om functieverlies en de sterfte van kwetsbare ouderen te verminderen door de overgang tussen ziekenhuis en thuissituatie te verbeteren.

Samenwerking rond beroerte

Stroke Service Assen is een samenwerkingsverband van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, St. Icare Thuiszorg, Interzorg Noord-Nederland locatie Anholt en Zorggroep Drenthe locatie de Vijverhof. Ook is er regelmatig contact met de Nederlandse CVA-vereniging 'Samen Verder'. Door deze gezamenlijke inspanningen zijn patiënten na een beroerte, samen met hun partner en familie, doorlopend verzekerd van goede zorg.

Verloskundige zorg

Gynaecologen en verloskundigen uit het ziekenhuis, de eerstelijns verloskundigen en kraamzorg in de regio hebben al jaren een verloskundig samenwerkingsverband (VSV). De samenwerking wordt steeds intensiever en professioneler. Alle voorlichtingsactiviteiten doen we gezamenlijk.