Een afspraak? Beantwoord de corona-vragen!

Als u een afspraak hebt in het ziekenhuis, blijft het belangrijk dat we weten of u (misschien) besmet bent met het coronavirus. Wilt u daarom de vragen op de volgende pagina van tevoren thuis doornemen?

De meeste wachtruimtes zijn niet zo groot en raken snel vol. Om zo goed mogelijk 1,5 afstand te bewaren, vragen we u om met maximaal één begeleider te komen. U kunt altijd een mondkapje opzetten als er onvoldoende afstand mogelijk is.

Een veilig ziekenhuis, daar zorgen we samen voor!

We willen in het ziekenhuis een besmetting met corona voorkomen. Daarom stellen we u de volgende vragen:

• Hebt u koorts, hoger dan 38 graden?
• Hebt u last van kortademigheid of benauwdheid (bij lichte inspanning)?
• Hebt u last van hoesten, neusverkoudheid (snotteren, niezen, loopneus, verstopte neus) of keelpijn?
• Hebt u de laatste dagen last van reuk- of smaakverlies?
• Hebt u een huisgenoot/partner met corona of die verdacht wordt van corona?
• Bent u de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand die corona heeft?
• Bent u de afgelopen 10 dagen in een gebied geweest met een oranje of rood reisadvies?

Is het antwoord op een van de vragen ‘ja’?

Bel dan met de afdeling waar u een afspraak hebt. We overleggen dan met u of het noodzakelijk is dat uw afspraak doorgaat. Misschien kunnen we een belafspraak maken of kunt u op een ander moment (binnen 14 dagen) naar het ziekenhuis komen.

Bloedprikken op afspraak

Het afnamelaboratorium in het ziekenhuis (Certe) werkt op afspraak. Dit geldt voor bloedprikken en ook voor het afgeven van lichaamsmateriaal, zoals urine, ontlasting of sperma. U kunt een afspraak maken op www.certe.nl. Lukt dit niet, dan kunt u bellen met Certe, telefoonnummer 088- 23 71 000.

Digitale zorg

Om u snel en goed te kunnen helpen, geven we steeds vaker zorg met digitale ondersteuning. Daarom is het fijn als u uw e-mail en 06 nummer aan ons doorgeeft. Op www.wza.nl/digitalezorg vindt u uitleg over al onze digitale middelen. Hebt u hierover vragen? We helpen u graag! Bel op werkdagen naar (0592) 32 55 44. Of mail digitalezorg@wza.nl

BeterDichtbij-app, veilig contact met uw zorgverlener Met de BeterDichtbij-app kunt u vragen stellen aan een medewerker van de poli. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Ook kan de zorgverlener u voorstellen om via deze app een beeldbelgesprek te voeren, zodat u niet naar het ziekenhuis hoeft.

MijnWZA, uw digitaal dossier

In een beveiligde omgeving kunt u onderdelen van uw patiëntendossier inzien. Soms vragen we u om vóór uw afspraak een vragenlijst in te vullen via MijnWZA. Ook staan in MijnWZA uw afspraken en de folders.

Verandering in uw persoonlijke gegevens?

Hebt u een nieuw telefoonnummer, adres of e-mailadres? Of bent u veranderd van huisarts of apotheek? Ga dan naar MijnWZA om uw gegevens te wijzigen. Of geef uw nieuwe gegevens door aan de receptie.

Veilig medicijngebruik

Om zeker te weten dat u de juiste medicijnen krijgt, is het belangrijk dat de apotheek van het ziekenhuis en uw eigen apotheek gegevens kunnen uitwisselen over uw medicijngebruik. Dit is mogelijk via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Daarvoor is wél uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming geven via www.volgjezorg.nl/toestemming. Maar u kunt het ook tegen de medewerkers van de apotheek zeggen.

Wachttijden

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken wat aanvaardbare wachttijden zijn: vier weken voor een eerste afspraak op een polikliniek of een onderzoek, zeven weken voor een behandeling. Als een wachttijd langer is en u wilt eerder geholpen worden, kan uw zorgverzekeraar nagaan of u in een ander ziekenhuis sneller aan de beurt bent.

MRSA

Wilt u het aan ons doorgeven als u een bacterie bij u draagt die ongevoelig is voor normale antibiotica, zoals MRSA. Ook als u werkt bij een bedrijf met varkens, vlees-kuikens of vleeskalveren, de laatste twee maanden in een buitenlands ziekenhuis bent behandeld, de laatste twee maanden in een AZC hebt gewoond of een huisgenoot hebt (verzorgd) met MRSA. Dan houden we hier rekening mee.

Hebt u een klacht?

Als u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt, kunt u contact opnemen met de ombudsfunctionaris. U kunt het klachtenformulier gebruiken op www.wza.nl of mailen, schrijven of bellen:

  • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl.
  • adres: ombudsfunctionaris WZA, antwoordnummer 70, 9400 VB Assen.
  • telefoon: (0592) 32 56 24 (maandag t/m donderdag).

 

algem28 - juni 2021