In het ziekenhuis heb je rechten en plichten

Ouder en Kind-centrum

In het kort

Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat jouw rechten en plichten zijn. Daarom zetten we ze op papier en bespreken we dit met je.

De rechten en plichten staan beschreven in de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst). Hierin staat bijvoorbeeld dat een dokter jou en je ouders/verzorgers altijd eerlijk en stap voor stap moet vertellen wat er aan de hand. Daarbij is het belangrijk dat jij eerlijk aangeeft hoe je je voelt en wat er aan de hand is.

Wat vinden we belangrijk

We volgen hierbij het advies van de Stichting Kind & Ziekenhuis.

 • Je hoeft niet in het ziekenhuis te blijven als je ook thuis of op een andere plek verpleegd of behandeld kunt worden.
 • Je mag altijd een ouder/verzorger bij je hebben.
 • Ook ’s nachts hoef je niet alleen te zijn. Een ouder/verzorger kan bij je slapen. Dat regelt het ziekenhuis en het kost niets. Je ouder/verzorger kan ook helpen om je te verzorgen.
 • Jij en je ouders/verzorgers krijgen altijd informatie op een manier die jullie begrijpen.
 • Als je pijn hebt of angstig bent dan helpen we jou. De mensen in het ziekenhuis letten goed op je en zorgen voor je.
 • Je ligt in het ziekenhuis op een afdeling voor kinderen en tieners. Meestal kun je jouw familie, klasgenoten of vrienden vragen om op bezoek te komen.
 • Je wordt altijd verzorgd en behandeld door mensen die geleerd hebben hoe dit bij kinderen moet. Dit zijn zoveel mogelijk dezelfde mensen, die met elkaar samenwerken.
 • Iedereen in het ziekenhuis houdt rekening met jouw leeftijd.

 

Rechten en plichten

Er zijn veel redenen om naar het ziekenhuis te gaan. Bijvoorbeeld als je plotseling erg ziek bent of pijn hebt. Je kunt ook een chronische ziekte hebben waardoor je regelmatig naar het ziekenhuis gaat.

Ben je jonger dan 12 jaar?

Als je jonger bent dan twaalf jaar, dan gelden de volgende regels:

 • De dokter en de verpleegkundige moeten aan jou en aan je ouders/verzorgers vertellen wat er aan de hand is. Ook moeten zij vertellen welke behandeling er mogelijk is. Het is belangrijk dat jullie begrijpen wat de risico’s van de behandeling kunnen zijn.
 • Jouw ouders/verzorgers moeten toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.

De dokter moet alles goed uitleggen, zodat je goed begrijpt wat er gaat gebeuren. Als je dat wil, word jij zoveel mogelijk bij de beslissing betrokken. Er moet in ieder geval naar je worden geluisterd.

Ben je tussen 12 en 15 jaar?

Als je tussen de twaalf en de vijftien jaar bent, dan zijn de regels:  

 • De dokter en de verpleegkundige moeten jou en je ouders/verzorgers informeren over wat er aan de hand is. Jullie krijgen informatie over de mogelijke onderzoeken of behandelingen. Hierbij hoort ook dat jullie begrijpen wat de risico’s kunnen zijn.
 • Jij en je ouders/verzorgers moeten allebei toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
 • Jij en je ouders/verzorgers mogen je medisch dossier inkijken. Hierin staat wat er met je aan de hand is en wat besloten is daaraan te doen.

Volgens de WGBO ben je vanaf twaalf jaar oud genoeg om mee te beslissen over jouw gezondheid. Jouw mening is hierbij net zo belangrijk als de mening van je ouders. Het is daarom belangrijk dat je begrijpt wat de dokter of verpleegkundige je vertelt en om hier over na te denken. Als jij en je ouders het niet eens zijn over een behandeling, dan is het belangrijk om hierover te praten.

Ben je 16 jaar of ouder? 

In de medische wereld ben je vanaf zestien jaar volwassen! Vanaf zestien jaar mag je je eigen beslissingen nemen. Dit betekent dat: 

 • De dokter en de verpleegkundige alle informatie aan jou geven.
 • Er alleen aan jou om toestemming wordt gevraagd voor het onderzoek of behandeling.
 • Alleen jij in jouw digitaal medisch dossier (MijnWZA) mag kijken.

De dokter moet jou altijd informeren, maar hoeft jouw ouders niet te informeren. Als je dat wel wil, mag dat natuurlijk. Het is altijd goed om te overleggen, want het nemen van een beslissing kan best lastig zijn. De dokter mag jouw ouders nooit achter jouw rug om informeren. Ook kunnen jouw ouders/verzorgers niet zonder je toestemming in jouw digitaal dossier kijken.

 

Recht op privacy

In het WZA bewaren we jouw persoonlijke en medische gegevens. Alle mensen die in het WZA werken moeten zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Zij mogen jouw gegevens alleen inzien of met elkaar delen als dat nodig is voor je onderzoek of behandeling.

 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Je kan gevraagd worden om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan om beter te begrijpen hoe het lichaam van een kind werkt. Als we je vragen om mee te doen, krijg je informatie over het onderzoek. Pas daarna kun je jouw toestemming geven. Als je jonger bent dan 16 jaar moeten ook je ouders/verzorgers toestemming geven.

Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig! Ook als je eerst wel toestemming hebt gegeven, maar later toch wil stoppen, dan kan dat. Voor meer informatie kijk op www.kindenonderzoek.nl.

 

 

Vragen?

Heb je vragen over jouw rechten en plichten in het ziekenhuis? Bespreek dit met je dokter of verpleegkundige.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze ombudsfunctionaris. Zij kan met je in gesprek gaan. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag, telefoon (0592) 32 56 24.

 

kinde73 - december 2022