Intakegesprek polikliniek Psychiatrie

 • Specialisme of afdeling Psychiatrie
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen?
 • Wachttijd
  3 weken

In het kort

Een specialist kan een afspraak voor u maken bij een psychiater als u niet alleen lichamelijke klachten hebt maar ook psychiatrische klachten. Met de psychiater hebt u eerst een intakegesprek. Meestal weet de psychiater dan genoeg om u een behandelvoorstel te kunnen doen of een advies te kunnen geven.

Afspraak met een psychiater

Als u poliklinisch onder behandeling bent bij een specialist van het WZA en u hebt naast een lichamelijke aandoening ook psychiatrische klachten, dan kan de specialist u verwijzen naar een psychiater van het WZA. Met de psychiater hebt u eerst een intakegesprek. Dit duurt meestal drie kwartier tot een uur. Over het algemeen is het intakegesprek voldoende om een behandelvoorstel te kunnen doen of een advies te kunnen geven. Soms volgt na het eerste gesprek nog een tweede gesprek. Als de psychiater het belangrijk vindt om uw levensverhaal te horen (biografie), kan daarvoor apart een afspraak worden gemaakt.

Iemand meenemen

Misschien vindt u het prettig om een vertrouwd iemand mee te nemen naar uw afspraak met de psychiater, bijvoorbeeld uw partner, een ouder of een volwassen kind. Die kan dan ook zijn of haar kijk op de situatie geven. Voor de psychiater is deze informatie vaak heel waardevol. Het is wel belangrijk dat het u niet belemmert om openlijk te vertellen wat er speelt en heeft gespeeld in uw leven. Het is dus van belang dat u iemand meeneemt die dit van u mag horen.

Het is logisch als u wat gespannen bent voor de eerste afspraak met de psychiater. Wij doen ons best om u op uw gemak te stellen. De meeste mensen zeggen achteraf dat het is meegevallen. Dat is bij u vast ook zo. 

Brief huisarts en specialist

Na de intake laat de psychiater weten aan uw huisarts en eventueel de specialist die u heeft verwezen, wat haar bevindingen zijn. Ook worden zij op de hoogte gebracht van de behandelafspraken die met u zijn gemaakt of de adviezen die u hebt gekregen.

 

 

Onderwerpen die ter sprake komen

De psychiater vraagt u om te vertellen waar u tegenaan loopt, welke klachten u hebt en hoe deze zijn ontstaan. Soms hangen uw klachten samen met dingen waar u zelf niet direct aan denkt, bijvoorbeeld hoe de relatie is met mensen in uw omgeving, hoe het gaat op uw werk en of u goed slaapt. Ook kan de psychiater vragen naar uw jeugd, eventuele traumatische ervaringen of andere indrukwekkende gebeurtenissen in uw leven. Als het te zwaar voor u is om bepaalde details te vertellen, zal de psychiater daar niet verder op ingaan.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw situatie, vraagt de psychiater ook naar eventuele (ernstige) ziektes die u hebt gehad en eventuele eerdere behandelingen bij een psychiater of psycholoog. Als u medicijnen gebruikt, drugs of alcohol kan het belangrijk zijn voor de psychiater om daar meer over te weten.

Als de psychiater voldoende informatie heeft, bespreekt zij met u wat er vermoedelijk met u aan de hand is en welke behandelmogelijkheden er zijn. Bij de keuze van een bepaalde behandeling speelt een grote rol wat u zelf wilt.

Levensverhaal

In het gesprek over uw levensverhaal (biografie) vraagt de psychiater welke gebeurtenissen in uw leven mogelijk van invloed zijn (geweest) op uw klachten. Wat we meemaken bepaalt namelijk vaak in hoge mate hoe we omgaan met problemen en situaties in het hier en nu. Aan de orde komt onder andere of er bijzonderheden waren tijdens de zwangerschap of rond uw geboorte, hoe u als kind was, uit wat voor gezin u komt, hoe u uw schoolperiode en werk beleeft (hebt beleefd), hoe uw relaties met anderen zijn (waren) en welke gebeurtenissen veel indruk op u hebben gemaakt.

Co-assistent

Co-assistent

In het WZA lopen co-assistenten stage in het kader van hun studie Geneeskunde. Zij werken ook op de polikliniek Psychiatrie. Het is dus mogelijk dat u naast de psychiater een co-assistent treft bij het intakegesprek. Vaak doet de co-assistent het begin van het gesprek, waarna de psychiater het gesprek overneemt. Ook bij eventuele vervolggesprekken kunnen co-assistenten een rol hebben. Co-assistenten hebben net als artsen een geheimhoudingsplicht. Voorafgaand aan het gesprek zal de psychiater u vragen of u bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van een co-assistent. Als u het gesprek liever alleen met de psychiater voert, kunt u dat gewoon zeggen. 

 

 

 

 

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Psychiatrie.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de afdeling in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen. De polikliniek is te bereiken op telefoonnummer (0592) 32 52 55, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

psychia01 - januari 2021