MRI-scan

Onderzoek met magneetvelden en radiogolven

 • Specialisme of afdeling Radiologie
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 54 66
 • Wachttijd
  8 weken

In het kort

Met een MRI-scan kunnen we organen en weefsels vanuit verschillende hoeken in beeld brengen. De scan wordt gemaakt met behulp van magneetvelden en radiogolven. Tijdens het onderzoek ligt u in een soort tunnel met een open hoofdeinde en voeteneinde. Via een hoofdtelefoon houdt u contact met de laborant, die achter glas zit.  

Wat is het voor onderzoek?

Bij een MRI-scan wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling, maar van magneetvelden en radiogolven. Deze wekken signalen op in het lichaam die door antennes worden opgevangen. De computer zet de signalen om in beelden. Het onderzoek is ongevaarlijk. Er zijn geen schadelijke bijwerkingen van bekend.

Sterke magneet

De magneet in het MRI-apparaat is erg sterk. Daarom is het belangrijk om van tevoren te weten of er metaal in uw lichaam zit. Soms is een MRI-scan niet mogelijk.

Wanneer géén MRI?

 • Als u een pacemaker of ICD hebt, is een MRI-scan niet altijd mogelijk. Dit hangt af van het type pacemaker of ICD. Overleg met uw cardioloog of pacemaker/ICD-technicus of u in aanmerking komt voor een MRI-scan.
 • Als u metaalsplinters in uw oog hebt.

Wanneer wél een MRI?

 • Als u een kunsthartklep of een prothese hebt.
 • Als u een beugel hebt of een draadje achter de tanden.

Laat het ons weten!

Sommige voorwerpen die metaal bevatten zijn niet gevaarlijk maar kunnen wel de kwaliteit van de beelden nadelig beïnvloeden. Vertel ons daarom van tevoren of u metalen voor­werpen in uw lichaam hebt. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een formulier waarop u dit kunt aangeven.

Bent u (misschien) zwanger?

Voor zover bekend is een MRI-scan voor zwangere vrouwen niet schadelijk. Toch maken we tijdens een zwangerschap, met name de eerste drie maanden, liever geen MRI-scan.

Voorbereiding thuis

Geen metaal

 • Neem geen metalen voorwerpen mee in de ruimte van het MRI-onderzoek (sleutels, muntgeld, horlo­ges, haar­spelden, sieraden, pennen, aanstekers, zakmessen en riemgespen). Ook pasjes met een magneetstrip zoals bankpasjes, telefoonkaarten, credit­cards en keycards mogen niet mee naar binnen. Als u deze spullen bij u hebt in het ziekenhuis, kunt u ze laten liggen in de kleedkamer op de MRI-afdeling. 
 • Draag tijdens het onderzoek geen kleding met een rits of met metalen knoopjes.
 • Draag geen mascara, want daar kunnen metalen deeltjes in zitten.

Eten, drinken, medicijnen

 • U kunt van tevoren normaal eten en drinken. Alleen bij een onderzoek van de galwegen is het belangrijk dat u de twee uur daarvoor nuchter bent.
 • Als u medicijnen gebruikt, kunt u dat gewoon blijven doen.

Makkelijke kleding

U kunt het beste gemakkelijk zittende kleding aandoen naar het onderzoek.

Claustrofobie

Als u bang bent in kleine ruimtes, kan een MRI-scan problemen geven vanwege de 'tunnel' waar u tijdens het onderzoek in ligt. Als u verwacht dat u daar moeite mee hebt, neem dan van tevoren contact op met de MRI-afdeling. De laborant zoekt dan samen met u naar een oplossing.

Voorbereiding thuis: screeningslijst

In het algemeen is het zo dat u bij uw afspraak voor een MRI-scan een screeningslijst krijgt meegestuurd. Heel soms is daar geen tijd voor. Wilt u dan deze pagina printen en de lijst ingevuld meenemen op de dag van de afspraak? Hebt u geen printer, wilt u de lijst dan alvast thuis doornemen? Dan vragen we u om de lijst alsnog in te vullen als u op de MRI-afdeling bent. 

Screeningslijst voor een MRI-scan

In de MRI-ruimte heerst een sterk magnetisch veld. Voordat u deze ruimte binnen kunt gaan, moeten we weten of u metalen voorwerpen in uw lichaam heeft. Sommige metalen kunnen de beeldkwaliteit nadelig beïnvloeden of in zeldzame gevallen zelfs gevaarlijk voor u zijn. Er kan dan worden besloten om het onderzoek niet door te laten gaan. Daarom vragen wij u om onderstaande lijst zorgvuldig in te vullen, te ondertekenen, mee te nemen op de dag van het onderzoek en in te leveren bij de laborant die het onderzoek uitvoert.

Als u een van de onderstaande vragen met 'ja' beantwoordt, wilt u dan op een werkdag tussen 8.30 en 11.30 uur contact opnemen met de MRI-afdeling, telefoonnummer (0592) 32 54 49?

 1. Hebt u een pacemaker, een ICD, Reveal of oude pacemakerdraden? Ja 0  Nee 0
  Als u een implantaat hebt dat wel in de MRI mag, wilt u dan ook contact met ons opnemen?
 2. Hebt u een kunsthartklep die voor 1975 is geïmplanteerd? Ja 0  Nee 0
 3. Is bij u een insulinepomp, neurostimulator of een andere pomp of ander elektrisch apparaat geïmplanteerd? Ja 0  Nee 0
 4. Is bij u een tissue expander in uw borst geïmplanteerd? Ja 0  Nee 0
 5. Hebt u clips in uw bloedvaten? (Stents mogen wel.) Ja 0  Nee 0
 6. Hebt u metaalsplinters in uw lichaam? Ja 0  Nee 0
 7. Heeft u een port-a-cath? (infuus in de borstholte) Ja 0  Nee 0
 8. Draagt u gips of hars om uw arm of been? Ja 0  Nee 0
 9. Zijn bij u gehoorbeentjes geïmplanteerd? Ja 0  Nee 0
  Implantaten voor een klikgebit mogen wel. Ja 0  Nee 0
 10. Bent u (misschien) in verwachting? Ja 0  Nee 0
 11. Geeft u borstvoeding? Ja 0  Nee 0
 12. Hebt u last van claustrofobie (angst voor kleine ruimtes)? Ja 0  Nee 0

Als u een van de onderstaande vragen met 'ja' aankruist, hoeft u géén contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

 1. Bent u in het verleden geopereerd, waarbij metalen of kunststof materialen zijn ingebracht? Ja 0  Nee 0
 2. Bent u allergisch voor bepaalde stoffen? Ja 0  Nee 0
 3. Hebt u ooit een ernstige reactie gehad op een contrastmiddel? Ja 0  Nee 0

Wat is uw gewicht? …..……………. kg

Naam + voorletters …………………………………………………………………………………Geboortedatum …………………………………………………………………………………
Datum …………………………………………………………………………………
Handtekening …………………………………………………………………………………

 

Het onderzoek

Ontvangst

Een kwartier voordat u uw afspraak hebt, meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie. 

Daarna kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. De radiodiagnostisch laborant die het onderzoek uitvoert, haalt u daar op.

Omkleden

U kunt zich omkleden in een kleedkamer op de MRI-afdeling. 

Gehoorapparaat, kunstgebit, bril

Hebt u een gehoorapparaat of een kunstgebit, wilt u dat dan uitdoen voordat u de MRI-ruimte binnengaat? Als u een bril draagt, vragen we u om die van tevoren af te doen.

Contrastmiddel

Bij sommige onderzoeken is het nodig dat u een contrastmiddel krijgt. In de afspraakbrief staat hierover meer informatie.

Tijdens het onderzoek

De laborant controleert eerst of u geen metalen voorwerpen bij u hebt en loopt daarna met u mee naar het MRI-apparaat. In het midden ervan ziet u een tunnel van ongeveer twee meter lang met een doorsnede van 70 centimeter. Het hoofdeinde en het voeteneinde zijn open. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel die zover als nodig is in de tunnel wordt geschoven. 

De laborant bedient het MRI-apparaat vanachter een raam. U krijgt een hoofdtelefoon op, zodat de laborant met u kan praten.

Voor een goede beeldkwaliteit is het belangrijk dat u tijdens de opnamen helemaal stilligt.

Van het onderzoek voelt u niets.

Het onderzoek duurt twintig minuten tot een uur, afhankelijk van wat er precies onderzocht wordt.

Geluid

Het apparaat maakt tijdens de opnamen veel lawaai, alsof iemand aan het boren is. Om geen last te hebben van het lawaai kunt u via de hoofdtelefoon naar muziek luisteren. U mag zelf een cd meenemen.

De uitslag

De radioloog maakt een verslag van het onderzoek en stuurt dit naar de arts bij wie u onder behandeling bent. Uw arts bespreekt de uitslag met u.

Vragen?

Als u een vraag hebt over het onderzoek, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur, op telefoonnummer (0592) 32 54 66.

 

radio04 - april 2021