Onderzoek bij duizeligheid

 • Specialisme of afdeling Duizeligheidsinstituut Assen
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen?
 • Wachttijd
  4 weken

In het kort

Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van uw duizeligheid, heeft de KNO-arts een uitgebreid gesprek met u. Voor nader onderzoek kan de KNO-arts u doorverwijzen naar het Pento Audiologisch Centrum Drenthe. Op het Audiologisch Centrum krijgt u een gehooronderzoek en een evenwichtsonderzoek.

Wat is het?

Duizeligheid is moeilijk te omschrijven. Meestal uit het zich in draaierigheid, een licht, zweve­rig gevoel of een onvast gevoel in de benen. Het kan samengaan met aller­lei andere klachten, zoals angstgevoelens, transpireren, geeuwen, zuchten, misselijkheid en braken (bij­voorbeeld bij wagenziekte of zeeziekte).

Om te weten waar uw duizeligheid mee te maken heeft, is vooral uw eigen verhaal voor de KNO-arts heel belangrijk. Voor nader onderzoek kan de KNO-arts u doorverwijzen naar het Pento Audiologisch Centrum Drenthe. Bij het onderzoeken en behandelen van patiënten met duizeligheids-klachten werken de KNO-poli van het WZA en het Pento Audiologisch Centrum Drenthe samen als Duizeligheidsinstituut Assen (DIA).

Tegen duizeligheid bestaat geen medicijn. Wat de juiste behandeling is, hangt af van de oorzaak van de duizeligheid. 

Oorzaken van duizeligheid

Duizeligheid kan het gevolg zijn van:

 • een stoornis van het evenwichtsorgaan, bijvoorbeeld door een ongeval, een oorontsteking of een aanval van Ménière
 • aandoeningen van hart- en bloedvaten, zoals hartritmestoornissen en veranderingen in de bloeddruk
 • stofwisselingsstoornissen, zoals een laag bloedsuikergehalte bij suikerziekte
 • aandoeningen van het zenuwstelsel
 • overmatig of verkeerd alcohol- en medicijngebruik
 • stressuitingen, bijvoorbeeld hyperventilatie

Uitslag 

Enige tijd na uw bezoek aan het Audiologisch Centrum hebt u een gesprek met de KNO-arts en de audioloog over de resultaten van het gehooronderzoek en het evenwichtsonderzoek. Dit gesprek vindt plaats op de KNO-poli.

Onderzoek: uw eigen verhaal

Om inzicht te krijgen in de oorzaak van uw duizeligheidsklachten, is het voor de KNO-arts heel belangrijk om te weten hoe u uw eigen klachten omschrijft.

 • Om wat voor duizeligheid gaat het? Draait uw omgeving? Hebt u het gevoel dat u valt? Hebt u een licht gevoel in uw hoofd?
 • Zijn uw duizeligheidsklachten geleidelijk ontstaan of opeens?
 • Bent u voortdurend duizelig of af en toe?
 • Zijn er bepaalde omstandigheden die de duize­ligheid uitlokken of verergeren? Hangt het bijvoorbeeld samen met hoofdbewegingen die u maakt? Hebt u last van duizeligheid als u in bed ligt, of juist als u rechtop gaat staan of tij­dens het lopen? Wordt u duizelig in drukke winkels of op uw werk?
 • Hebt u bij uw duizeligheid ook last van andere klachten, zoals: een verminderd gehoor, oorsuizen, oorpijn, een drukkend gevoel op het oor, misse­lijkheid, braken, hoofdpijn, het gevoel flauw te vallen, hart­kloppingen, transpireren, moeite met praten, dubbel­zien, benauwdheid of angst?

Onderzoek Audiologisch Centrum

Voor nader onderzoek kan de KNO-arts u doorverwijzen naar het Pento Audiologisch Centrum Drenthe. Op het Audiologisch Centrum vinden een gehooronderzoek en een evenwichtsonderzoek plaats. Het totale onderzoek duurt ongeveer tweeënhalf uur. Het onderzoek in het Audiologisch Centrum is vermoeiend en na afloop kunt u last hebben van duizeligheid. Daarom is het beter om niet alleen terug naar huis te gaan.

Voorbereiding onderzoek Audiologisch Centrum

 • Het is belangrijk dat u twee dagen voor het onderzoek stopt met eventuele medicijnen tegen duizeligheid zoals betahistine (Betaserc) of cinnarizine.
 • We vragen u om op de dag van het onderzoek geen oogmake-up op te doen.
 • Wilt u een lijstje meenemen van alle medicijnen die u gebruikt?

Bereikbaarheid Audiologisch Centrum

 • Adres: Martin Luther Kingweg 1, 9403 PA, Assen
 • Telefoonnummer: (0592) 33 06 41
 • E-mailadres: acdrenthe@pento.nl

Gehooronderzoek

De audioloog van het Pento Audiologisch Centrum Drenthe stelt u eerst een aantal vragen over uw gehoor. Vervolgens wordt een gehooronderzoek afgenomen. Dit duurt ongeveer drie kwartier en bestaat uit een toonaudiometrie, een spraakaudiometrie en een impedantiemetrie.

Toonaudiometrie

Bij een toonaudiometrie krijgt u via een hoofdtelefoon allerlei tonen te horen waarvan de sterkte wisselt. Het is de bedoeling dat u aangeeft wat u nog kunt horen.

Spraakaudiometrie

Bij een spraakaudiometrie krijgt u via een hoofdtelefoon een reeks woorden te horen die steeds zachter klinken. U wordt gevraagd de woorden na te zeggen.

Impedantiemetrie

Bij een impedantiemetrie wordt de beweeglijkheid van het trommelvlies en de gehoorbeentjes gemeten. U krijgt een dopje in de gehoorgang en hoort een zoemtoon. Het geluid weerkaatst tegen het trommelvlies. Als het trommelvlies minder beweeglijk is, worden geluiden minder goed doorgegeven aan het middenoor en hoort u minder.

 

 

 

Evenwichtsonderzoek

Het evenwichtsonderzoek bestaat uit een videonystamografisch onderzoek en een orthostatische hypotensietest. Voorafgaand aan het onderzoek wordt een vragenlijst doorgenomen die u hebt gekregen van het Pento Audiologisch Centrum Drenthe. 

Videonystamografisch onderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoe uw evenwichtsstelsel werkt. Hiervoor krijgt u een speciale bril op. Deze bril registreert uw oogbewegingen. Aan de hand daarvan worden de reacties van uw evenwichtsstelsel gemeten. Het onderzoek bestaat uit vier deelonderzoeken en duurt in totaal ongeveer vijf kwartier.

Onderzoek van oogvolgbewegingen: u zit voor een projectiescherm en probeert zo goed mogelijk met uw ogen de bewegende strepen en stippen te volgen.

Draaistoelonderzoek: u zit op een draaistoel die op ver­schillende manieren langzaam links- en rechtsom draait.

Positieonderzoek: op een onderzoekbank wordt u in verschillende houdingen gelegd. Bijvoor-beeld van uw linkerzij naar uw rechterzij en weer terug, en van een liggende naar een zit­tende houding en weer terug.

Calorisch onderzoek: om uw evenwichtsorganen te onderzoeken, wordt in uw beide oren koud en vervolgens warm water gedruppeld. De reacties van de evenwichtsorganen worden door een computer geanalyseerd. Door het onderzoek kunt u een licht duizelig gevoel krijgen. Na een paar minuten gaat de duizeligheid vanzelf over.

Orthostatische hypotensietest

Met deze test worden wisselingen in uw bloeddruk geregistreerd. Eerst wordt uw bloeddruk gemeten terwijl u op een onderzoekbank ligt. Vervolgens staat u op, waarna uw bloeddruk opnieuw wordt gemeten. Wanneer u opstaat, daalt uw bloeddruk. Als het lang duurt voordat de bloeddruk weer stijgt, kunt u last krijgen van duizeligheid (orthostatische hypotensie). De test duurt ongeveer een kwartier.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de KNO-polikliniek.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een app’je sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen. De polikliniek is te bereiken op telefoonnummer (0592) 32 52 25, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Is het dringend? 

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen! 

 

 

keeln08 - juni 2022