Operatie bij kinderen die scheelzien

 • Specialisme of afdeling Oogheelkunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  11 weken

In het kort

Als een kind scheelziet, kijken de ogen niet in dezelfde richting. Met een operatie kan de oogarts het 'scheve' oog in de goede stand zetten. Voor de operatie krijgt uw kind narcose. Pas na twee maanden is te zien of de ope­ratie helemaal geslaagd is.

Wat is het?

Uw kind ziet scheel als zijn ogen niet op hetzelfde punt zijn gericht. Een oorzaak van scheelzien kan zijn dat de oogspiertjes van het afwijkende oog te lang of te kort zijn, waardoor het oog wordt scheefgetrokken. Met een operatie kan de oogarts het oog dan rechtzetten. Om ervoor te zorgen dat de ogen dezelfde kant op draaien, is het soms nodig om beide ogen te opereren.

Op z’n vroegst na twee maanden is duidelijk wat het resultaat is van de ope­ratie. Meestal lukt het om het afwijkende oog met één operatie recht te zetten. 

Als uw kind vóór de operatie een bril draagt, heeft het na de operatie waarschijnlijk ook nog een bril nodig.

Het is mogelijk dat een 'scheef' oog op den duur lui wordt. Na de operatie is het dan nodig om het luie oog verder te behandelen.

Voorbereiding

Bezoek preoperatieve poli

Enige tijd voor de operatie hebt u met uw kind een afspraak op de pre­operatieve poli. Een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker kijken hoe het is met de algemene gezondheid van uw kind. Ook bespreken zij de gang van zaken rond de narcose (verdoving) die uw kind voor de operatie krijgt. 

Meenemen 

 • Als uw kind medicijnen gebruikt, wilt u die dan op de operatiedag meenemen? Omdat uw kind dezelfde dag weer naar huis gaat, krijgt het deze medicijnen niet van de ziekenhuisapotheek.
 • Het is handig als uw kind een pyjama bij zich heeft of andere kleren waarmee het in bed kan liggen. Extra ondergoed kan altijd van pas komen.

De operatie

Op de kinder- en jeugdafdeling bereiden een verpleegkundige en een pedagogisch medewerker uw kind voor op de operatie.

Vlak voor de operatie gaat uw kind naar de operatieafdeling en wordt het onder narcose gebracht. Een van beide ouders mag mee naar de operatieafdeling. U kunt bij uw kind blijven tot het in slaap is.

Tijdens de operatie past de oogarts de oogspiertjes aan van het scheve oog. Om het oog in een rechte stand te krijgen, maakt de oogarts de spiertjes sterker of juist zwakker, door ze te verplaatsen of in te korten.

De operatie duurt ongeveer anderhalf uur.

Na afloop

Na de operatie mag u bijna meteen naar uw kind toe. Wanneer uw kind goed wakker is, gaat het terug naar de kinder- en jeugdafdeling.

Meestal mag uw kind dezelfde dag alweer naar huis. Voordat uw kind naar huis gaat, komt de oogarts langs om de oogbewegingen van uw kind te testen.

Na de operatie

 • Het geopereerde oog is vaak rood, gezwollen en pijn­lijk. Om de klachten te verminderen, kan uw kind oogdruppels krijgen.
 • Het is belangrijk dat er geen infectie komt in het geopereerde oog. Daarom kan uw kind de eerste dagen beter niet zwemmen of bijvoorbeeld in de zandbak spelen.
 • Soms ziet een kind na de operatie dubbel. Dit gaan vaak na een paar dagen over.
 • Tijdens de operatie kan het hoornvlies beschadigd raken. Dit doet pijn maar geneest bin­nen enkele dagen.

Complicaties

 • Het gebeurt dat de stand van het oog na één operatie nog niet helemaal goed is en dat een tweede operatie nodig is. Ook is het niet altijd mogelijk om het scheelzien helemaal te verhelpen. 
 • Soms verandert de stand van het ooglid door de operatie. Ook komt het voor dat het oog na de operatie minder goed alle kanten op kan kijken. Meestal kan de oogarts van te voren zien hoe groot de kans is dat dit gebeurt. Als er een grote kans is, zal hij dat met u bespreken.
 • Een heel enkele keer ontstaat er een infectie of bloeding in het oog.
 • Tijdens het losmaken of vastmaken van de oogspiertjes is er een kleine kans dat de oogbol bescha­digd raakt.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

ooghe11 - oktober 2014