Ouderenmishandeling

  • Specialisme of afdeling Spoedeisende Hulp
  • Openingstijden

    Spoedeisende hulp 24 uur per dag, Huisartsenspoedpost na 17.00 uur, in de nacht en in het weekend

  • Afspraak maken? Vragen?

In het kort

Wanneer u als oudere op de Spoedeisende hulp bent behandeld en de behandelaar vermoedt dat uw thuissituatie voor u onveilig is, bespreekt hij dit met u en met de maatschappelijk werker van het WZA. Deze nodigt u dan uit voor een gesprek. Afhankelijk van de situatie kan ook een gesprek volgen met mensen uit uw naaste omgeving.

Vermoeden van ouderenmishandeling

Naarmate u ouder wordt, neemt de afhankelijkheid van anderen vaak toe. Dit hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Dat wordt het echter wel, wanneer u het gevoel hebt dat de ander misbruik maakt van de situatie. Of erger, wanneer u het gevoel hebt dat u oneerlijk wordt behandeld of zelfs mishandeld - lichamelijk of geestelijk.
U hoeft dit nooit te accepteren. Probeer het daarom bespreekbaar te maken bij iemand die u vertrouwt of bij uw (huis)arts.