Top-tot-teen onderzoek

  • Specialisme of afdeling Spoedeisende Hulp
  • Openingstijden

    Spoedeisende hulp 24 uur per dag, Huisartsenspoedpost na 17.00 uur, in de nacht en in het weekend

  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 78

In het kort

Het ene kind heeft vaker verwondingen dan het andere kind. Soms is er, of lijkt er meer aan de hand. Daarom krijgen kinderen die op de SEH van het WZA komen in veel gevallen een kort nader onderzoek.

Is uw kind jonger dan 16, dan moet u als ouder toestemming geven voor het onderzoek.

Wat is het?

Kinderen van 0 tot 6 jaar die op de afdeling Spoedeisende Hulp van het WZA komen, krijgen standaard een algeheel lichamelijk onderzoek, het zogenoemde ‘top-tot-teen onderzoek’. Dit staat los van de klachten die uw kind heeft. Ook als uw kind met iets ‘kleins’ komt, wordt het dus licha­melijk helemaal nagekeken.

Bij kinderen van 6 tot 18 jaar wordt alleen een alge­heel lichamelijk onderzoek gedaan als de arts dat nodig vindt.

Het onderzoek

Uw kind wordt onderzocht op eventuele kneuzingen, zwellingen, huidafwijkingen (bijvoorbeeld blauwe plekken), breuken en verwondingen. Uw kind mag tijdens het onderzoek een onder­broek aanhouden.

Het onderzoek wordt gedaan door een verpleegkun­dige, physician assistant of een arts van de Spoedeisende Hulp. Eventueel vragen zij een kinderarts om mee te kijken.

Het onderzoek duurt een paar minuten.

Toestemming

Net als bij ieder ander medisch onderzoek wordt van tevoren om toestemming gevraagd. Als uw kind jonger is dan 16 jaar, is uw toestemming nodig. Is uw kind tussen 12 en 16 jaar, dan wordt uw kind ook om toestemming gevraagd. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan is het voldoende als uw kind zelf toestemming geeft.

Vragen?

Als u vragen hebt over het Top-tot-teen onderzoek, dan kunt u die stellen aan de zorgverlener die het onderzoek doet. 

spoed04 - december 2020