Zorgplan Vaatrisicopoli

  • Specialisme of afdeling Vaatrisicopoli
  • Openingstijden
    Donderdag 8.30 - 16.30 uur, vrijdag 8.30 - 12.00 uur
  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 51 97

In het kort

Met een ver­hoogde kans op een hart- of vaatziekte komt u op de Vaatrisicopoli. Na een uitgebreide screening krijgt u van de vasculair verpleeg­kundige en de cardioloog of internist een behandeladvies op maat. Het invullen van een zorgplan kan u daarbij helpen. Dit zorgplan is ook bedoeld voor patiënten die al eens last hebben gehad van hart- of vaatklachten.

Wat is het?

Uw arts of verpleegkundige kan het nodig vinden dat u een zorgplan bijhoudt. Dit is een werkboek waarin u alles opschrijft wat belangrijk is voor uw ziekte: hoe het gaat met uw medicijngebruik, uw gewicht, uw BMI en uw cholesterol­gehalte.

Ook noteert u in het zorgplan, in overleg met uw zorgverlener, welke gezondheidsdoelen u wilt bereiken. Een doel kan bijvoorbeeld zijn dat u wilt stoppen met roken, dat u wilt afvallen of meer wilt bewegen. In het zorgplan komt dan te staan hoe u dat precies wilt aanpakken en wan­neer u uw doel bereikt wilt hebben.

Verder bevat het zorgplan informatie over de risicofactoren die een rol spelen bij hart- en vaatziekten. Daarbij is aangegeven welke risicofac­toren in uw geval een rol spelen.