Als u een afspraak heeft met een zorgverlener, dan helpt het dat u allebei zo duidelijk mogelijk bent. Wat wilt u graag weten? Wat is voor u belangrijk? U kunt uw vragen van tevoren opschrijven en meenemen, zodat u ze niet vergeet.

Onze zorgverleners onderstrepen het belang van 'Samen beslissen'. Bij Samen Beslissen zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past. Wat het beste past, hangt af van wat iemand belangrijk vindt. Samen Beslissen gebeurt in één of meer gesprekken. Daarin bespreken zorggebruiker en zorgverlener samen alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven.  

Tijdens het gesprek

 • Als iets u niet duidelijk is, bijvoorbeeld bij medische termen, vraag dan gerust om uitleg.
 • Vraag de arts waar u meer informatie kunt vinden over uw ziekte, onderzoek en/of behandeling. Ook kunt u vragen of er een patiëntenorganisatie bestaat voor uw ziekte of aandoening.
 • Zorg dat u voldoende bedenktijd neemt om na te denken over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling. U beslist zelf of u toestemming geeft voor onderzoek en/of behandeling. U kunt altijd op een later moment uw beslissing kenbaar maken aan de arts.

Uw rechten als patiënt

Als patiënt hebt u rechten en plichten die wettelijk zijn vastgelegd. Zo heeft u onder meer recht op informatie, recht om te beslissen, recht op inzage en recht op privacy. Lees meer over uw rechten als patiënt.

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

Vragenlijstje mee

U kunt uw vragen opschrijven en meenemen naar de afspraak om er zeker te zijn dat u niets vergeet. Hieronder vindt u voorbeelden die u op gang kunnen helpen.

 • Wat mankeer ik, wat is de oorzaak van mijn klacht?
 • Welk onderzoek of behandeling stelt u voor en met welk doel?
 • Wat zijn hiervan de risico’s en gevolgen?
 • Wat gebeurt er als ik me niet laat onderzoeken of behandelen?
 • Welke andere onderzoeken of behandelingen zijn er misschien mogelijk en wat zijn de risico’s daarvan?
 • Wanneer vindt het onderzoek of de behandeling plaats?
 • Hoe lang duurt het?
 • Hoe kan ik me voelen na het onderzoek of de behandeling?
 • Wanneer en hoe krijg ik de uitslag?
 • Wat zijn de gevolgen voor mij in het dagelijks leven?
 • Hoelang duurt het voordat de klachten verminderen?
 • Wat zijn mijn vooruitzichten?

Meer informatie