AYA-zorg

zorg voor jongvolwassene met kanker

  • Openingstijden
  • Afspraak maken? Vragen?

    Neem dan contact op met de AYA-verpleegkundig specialisten: Marja Dales (polikliniek Chirurgie: (0592) 32 52 10) en Manon Somhorst (polikliniek Interne geneeskunde: (0592) 32 51 55)

AYA-zorg

Adolescent and Young Adults (AYA)

AYA’s (Adolescent and Young Adults) zijn jonge mensen die tussen de 18 en 35 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. In Nederland zijn dit zo’n 2700 jongvolwassenen per jaar.

De diagnose kanker zet je leven op z’n kop. Als jongvolwassene met kanker kan het goed zijn dat je vragen hebt die specifiek zijn voor jouw leeftijd of situatie. In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zijn we je graag tot steun en hebben aandacht voor al je vragen.

Waarmee kunnen we je helpen?

Bij onze AYA-verpleegkundig specialist kun je in alle fasen van je ziekte terecht met vragen die (in)direct met je ziekte of de behandeling ervan te maken hebben. Hierbij kun je denken aan vragen over studie, werk, vriendschappen en andere sociale relaties, sporten, seksualiteit en vruchtbaarheid. Het kan ook zijn dat je je angstig, eenzaam of somber voelt. Ook dat kun je met ons bespreken.

AYA intake

Alle AYA’s in het WZA krijgen een intake bij de AYA-verpleegkundig specialist. Tijdens deze intake wordt de AYA-anamnese afgenomen en worden de volgende thema’s besproken:

  • Wie ben je?
  • Wat zijn je leefomstandigheden?
  • Wat heb je nodig?

AYA onderwerpen

Samen met de AYA-verpleegkundig specialist bespreek je welke zorg er nodig is.
Goed om te weten is dat de AYA-zorg de behandeling van de ziekte of de controle afspraken niet overneemt. Hiervoor blijft je eigen medisch specialist verantwoordelijk.

AYA team

De AYA-verpleegkundig specialisten vormen samen met een medisch specialist, maatschappelijk werker en oncologieverpleegkundige het AYA-zorgteam. Het AYA-zorgteam overlegt regelmatig om de AYA-zorg zo goed mogelijk aan te bieden en zo nodig te verbeteren. Ook worden specifieke hulpvragen met het team besproken.

Het AYA-team van het WZA werkt nauw samen met het AYA-team van het UMCG en is aangesloten bij het Nationaal AYA Jong & Kanker Zorgnetwerk. Zo blijft alle kennis en kunde over  ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel.

Contact

Heb je vragen over de AYA-zorg in het WZA of wil je een afspraak maken met een van onze AYA-verpleegkundig specialisten? Neem dan contact op met:

  • Marja Dales, AYA-verpleegkundig specialist, te bereiken via de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0592) 32 52 10.
  • Manon Somhorst, AYA-verpleegkundig specialist, te bereiken via de polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer (0592) 32 51 55.

Ook kun je je behandelend specialist vragen om meer informatie.