Nucleaire geneeskunde

  • Openingstijden

    Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

  • Afspraak maken? Vragen?

    (0592) 32 53 65

  • Afdelingsnummer: 17
  • Wachttijd
    Informeer bij de polikliniek
Nucleaire geneeskunde

Nucleair geneeskundig onderzoek

In de nucleaire geneeskunde wordt gebruik gemaakt van licht-radioactieve stoffen. Deze stoffen geven een kleine hoeveelheid straling af die met een speciale camera kan worden gemeten. Op deze manier kan de radioloog de werking van organen in beeld brengen. Radioactieve stoffen kunnen ook gebruikt worden voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Als uw arts meer informatie wil over een van uw organen, dan kan hij een nucleair onderzoek laten doen.

Het orgaan waar het om gaat, wordt met een scan in beeld gebracht. U krijgt eerst een radioactieve stof toegediend, in de meeste gevallen via een injectie in uw arm. Het orgaan neemt de radioactieve stof op uit het bloed. Afhankelijk van het af te beelden orgaan, wordt de scan direct of enige tijd na de injectie gemaakt.

Gammacamera

Voor het maken van de scan gebruikt de medisch nucleair werker een gammacamera. Deze vangt de straling die het orgaan afgeeft op en zet die om in een afbeelding. Bij de meeste onderzoeken ligt u op een speciaal bed en zit de camera vlak boven of onder u. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen losse scans worden gemaakt of een scan waarbij de camera beweegt. Voor het maken van een scan is het meestal niet nodig om uw kleren uit te doen. Metalen voorwerpen, zoals sieraden, kunnen het onderzoek wel verstoren, daarom moet u deze meestal af doen. Tijdens het maken van de scan is het belangrijk om zo stil mogelijk te liggen.

Welke voorbereiding precies nodig is en hoe lang het onderzoek duurt, is afhankelijk van verschillende factoren. Bij uw afspraakbevestiging krijgt u daar informatie over.

Na het onderzoek

De radioactieve stoffen die voor het onderzoek zijn gebruikt, verlaten op een natuurlijke manier uw lichaam. Dit gaat grotendeels via de urine. Wanneer u op de dag van het onderzoek veel drinkt en regelmatig plast, zal dit sneller gaan.

De uitslag

Tijdens het onderzoek krijgt u niet meteen de uitslag. De scan wordt op een later moment beoordeeld door de radioloog, die de uitslag doorgeeft aan uw behandelend arts. U hoort de uitslag vervolgens van uw behandelend arts.

Risico's

Radioactiviteit en straling

Radioactiviteit is overal aanwezig, in uw lichaam en in voedsel, in de bodem en de lucht. De hoeveelheid straling die bij nucleair geneeskundig onderzoek wordt gebruikt, is laag en vergelijkbaar met de hoeveelheid straling die u binnenkrijgt bij het maken van een röntgenfoto. Bovendien blijven de radioactieve stoffen maar kort in uw lichaam. Van dit onderzoek zijn dan ook geen schadelijke effecten te verwachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Nucleair geneeskundig onderzoek kan wél een nadelige invloed hebben op de gezondheid van een ongeboren baby of een baby die borstvoeding krijgt. Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding, dan is het verstandig om dit vóór het onderzoek door te geven aan uw behandelend arts of aan een medewerker van de afdeling nucleaire geneeskunde. Uw zwangerschap kan een reden zijn om het onderzoek uit te stellen. Geeft u borstvoeding, dan krijgt u waarschijnlijk het advies om daar tijdelijk mee te stoppen.