Radiologie

Beeldvormend onderzoek

 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen?

  (0592) 32 54 66

 • Afdelingsnummer: 17
Radiologie

Radiologisch onderzoek

Als uw huisarts of medisch specialist niet met zekerheid kan vaststellen waar uw klachten vandaan komen, kan hij u doorverwijzen naar de afdeling Radiologie (röntgenafdeling). Daar maakt men met beeldvormende technieken een gedetailleerd beeld van de weefsels, botstructuren of organen die uw klachten veroorzaken.

Afhankelijk van het soort onderzoek maakt de radioloog voor de beeldvorming gebruik van:

 • röntgenstralen (angiografie, CT-scan, hartkatheterisatie, stereotactische punctie, mammografie)
 • geluidsgolven (echografie)
 • magnetische velden (MRI)
 • radioactieve stoffen, meestal via injecties (nucleair geneeskundig onderzoek)

Radiodiagnostisch laborant

De radioloog werkt nauw samen met de radiodiagnostisch laborant. Deze medewerker voert de meeste onderzoeken zelfstandig uit en geeft de uitkomsten van het onderzoek door aan de radioloog, die vervolgens een diagnose stelt. Sommige onderzoeken voert de radioloog zelf uit. Uw huisarts of behandelend specialist bespreekt samen met u de uitslag en de eventuele vervolgstappen.

Risico's

De hoeveelheid straling die gebruikt wordt bij röntgenonderzoek is zo klein, dat het niet gevaarlijk is.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Voor een ongeboren kind kan röntgenstraling gevaarlijk zijn. Uw arts bepaalt dan hoe u het beste kunt worden onderzocht. Als pas na het onderzoek blijkt dat u tijdens het onderzoek zwanger was en uw baarmoeder heeft directe straling gekregen, neem dan contact op met de röntgenafdeling. De radioloog maakt vervolgens een inschatting van de hoeveelheid straling die uw ongeboren kind heeft gekregen. Over het algemeen is dat echter zo laag dat verdere maatregelen niet nodig zijn.

Aanvraag kopie radiologiebeelden

Als u een onderzoek hebt gehad op de afdeling Radiologie, is het mogelijk om daarna een kopie aan te vragen van de bijbehorende beelden. Uw aanvraag moet u schriftelijk doen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier ’Aanvraag kopie radiologiebeelden’. U print het formulier en stuurt het ingevulde formulier vervolgens mét een kopie van een geldig identiteitsbewijs op naar de afdeling Radiologie. Het adres staat op het formulier.

De beelden van uw onderzoek worden op een cd gebrand. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, duurt het vijf werkdagen voordat de cd voor u klaar ligt.

De cd kunt u ophalen bij de balie van de afdeling Radiologie van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Bij het ophalen vragen wij u om uw identiteitsbewijs.