B.K. Heerschop

SEH-arts

Aandachtsgebied(en):

BIG-registratie
Het BIG-nummer van B.K. Heerschop is: 89048950301

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

 

 

 

Afdeling(en):