A. Moes

Physician assistant

Moes, A.
Aandachtsgebied(en):

BIG-registratie
Het BIG-nummer van A. Moes is: 89057962881

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Afdeling(en):

Moes, A.