Naar hoofdinhoud Naar footer

Stervensbegeleiding

Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg voor zowel u als uw naasten. Het doel ervan is dat u deze periode zo goed mogelijk beleeft, en u nog kunt doen wat u belangrijk vindt. Voor meer informatie kijk op onze website palliatief team.

Overlijden

Als het moment van sterven nadert, kunt u of uw naaste behoefte hebben aan begeleiding. U kunt altijd een beroep doen op de geestelijk verzorger. Ook als u zich niet verbonden voelt met een geloofsovertuiging. Een gesprek, rituelen, een ziekenzegen of gebed kunnen troost, bemoediging en rust geven rond het moment van afscheid. Bij een verzoek om het sacrament der zieken kan de geestelijk verzorger de parochiepriester uit Assen inschakelen. 

lelietje