Naar hoofdinhoud Naar footer

Medisch maatschappelijk werk

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 

Afspraak maken? Vragen?
(0592) 32 53 68
Afdelingsnummer

100

wachttijd icoon
Wachttijd

Bekijk hier de wachttijden

rollator-hal

Als u ziek bent, kan uw leven plotseling ingrijpend veranderen. U moet onderzoeken ondergaan en wellicht een zware behandeling. Misschien hebt u net een intensieve behandelperiode achter de rug. Dat kan u bang en onzeker maken. Ook kan dit gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Soms is het prettig om daar met iemand buiten uw directe omgeving over te praten. Iemand die u helpt om de dingen op een rijtje te zetten en die met u meedenkt over hoe u verder kunt met uzelf, met uw gezin, familie en werk.

Bent u onder begeleiding of behandeling van een specialist van het WZA, dan kunt u terecht bij de medisch maatschappelijk werkers van het WZA. Zij bieden hulp en begeleiding als u emotionele, relationele of praktische problemen ondervindt door uw ziekte. 

De medisch maatschappelijk werkers zijn er voor u tijdens een opname in het WZA, als u poliklinisch wordt behandeld of in een periode dat u moet revalideren.

Behandeling

U hebt een of meer gesprekken met de medisch maatschappelijk werker. Deze gesprekken kunnen u helpen om beter om te gaan met uw emotionele problemen, maar ze kunnen ook praktische ondersteuning bieden.
De medisch maatschappelijk werker kan ook ondersteuning bieden aan uw direct betrokkenen (uw naasten). Dit gebeurt altijd in overleg met u.
Indien nodig kunnen we met elkaar kijken naar de mogelijkheid van vervolghulpverlening in of buiten het ziekenhuis.

Groepsvoorlichting

De afdeling Medisch maatschappelijk werk geeft ook groepsvoorlichting aan hartpatiënten, longpatiënten, pijnpatiënten en patiënten die te maken hebben met ongewenste kinderloosheid. 

Samenwerking

De afdeling Medisch maatschappelijk werk en de afdeling Medische psychologie vormen samen het psychosociaal team van het WZA.