Naar hoofdinhoud Naar footer

S.W. van Dam

Kinderarts

Aandachtsgebieden(en): Medische aandachtsgebieden: diabeteszorg en allergie

In Deventer, tijdens mijn basisopleiding tot arts, kwam ik voor het eerst in contact met de kindergeneeskunde. Het boeide me meteen. De diversiteit aan leeftijden van kinderen - van pasgeborene tot peuter, kleuter, scholier, puber en jongvolwassene: elke levensfase heeft zijn eigen problemen, ziektebeelden maar ook zijn mooie ontwikkelingsfasen.  

Een acuut ziek kind midden in de nacht beter maken of een kind op de polikliniek met een eczeem na één of twee consulten weer de goede kant op helpen, maar ook het puzzelen op een lastige diagnose, geven mij voldoening.

Na mijn opleiding tot kinderarts in het UMCG en Martiniziekenhuis ben ik in het WZA gaan werken. Ik doe dit met veel plezier. Het is een ziekenhuis met korte lijnen en relatief korte wachttijden. Hier heb ik ook mijn eigen patiënten, waardoor ik een band met ze kan opbouwen. Bovendien hebben we een fijn team van kinderartsen, waarbij we laagdrempelig overleggen met elkaar zodat we steeds van elkaar blijven leren. Ook de aanwezigheid van coassistenten in ons ziekenhuis houdt ons allen scherp. Zo blijven we kritisch naar ons eigen handelen kijken.

Ik heb mij verdiept in de diabetes en allergie. Hierin werk ik samen met onder andere kinderverpleegkundigen, psycholoog en diëtist om deze patiënten, maar ook het gezin er omheen, zo goed mogelijk te begeleiden. Dat komt de kwaliteit van onze zorg ten goede.

 

BIG-registratie
Het BIG-nummer van S.W. van Dam is: 69055215701

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Dam, S.W. van

Kinderarts

dam-stijntje-van

Aandachtsgebieden(en): Medische aandachtsgebieden: diabeteszorg en allergie

In Deventer, tijdens mijn basisopleiding tot arts, kwam ik voor het eerst in contact met de kindergeneeskunde. Het boeide me meteen. De diversiteit aan leeftijden van kinderen - van pasgeborene tot peuter, kleuter, scholier, puber en jongvolwassene: elke levensfase heeft zijn eigen problemen, ziektebeelden maar ook zijn mooie ontwikkelingsfasen.  

Een acuut ziek kind midden in de nacht beter maken of een kind op de polikliniek met een eczeem na één of twee consulten weer de goede kant op helpen, maar ook het puzzelen op een lastige diagnose, geven mij voldoening.

Na mijn opleiding tot kinderarts in het UMCG en Martiniziekenhuis ben ik in het WZA gaan werken. Ik doe dit met veel plezier. Het is een ziekenhuis met korte lijnen en relatief korte wachttijden. Hier heb ik ook mijn eigen patiënten, waardoor ik een band met ze kan opbouwen. Bovendien hebben we een fijn team van kinderartsen, waarbij we laagdrempelig overleggen met elkaar zodat we steeds van elkaar blijven leren. Ook de aanwezigheid van coassistenten in ons ziekenhuis houdt ons allen scherp. Zo blijven we kritisch naar ons eigen handelen kijken.

Ik heb mij verdiept in de diabetes en allergie. Hierin werk ik samen met onder andere kinderverpleegkundigen, psycholoog en diëtist om deze patiënten, maar ook het gezin er omheen, zo goed mogelijk te begeleiden. Dat komt de kwaliteit van onze zorg ten goede.

 

BIG-registratie
Het BIG-nummer van S.W. van Dam is: 69055215701

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Afdeling(en)

dam-stijntje-van