Naar hoofdinhoud Naar footer

K. Verburg

Klinisch geriater

Sinds februari 2017 werk ik als klinisch geriater in het WZA, nadat ik eind 2016 de opleiding hiervoor heb afgerond. Klinische geriatrie is volop in ontwikkeling, ook binnen het WZA. Werken bij het WZA biedt mij de mogelijkheid om de geriatrische zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis in te richten en vorm te geven.

Ik werd al vroeg in mijn opleiding aangetrokken door het vak klinische geriatrie, omdat een geriater altijd naar de hele mens moet kijken: lichamelijk, geestelijk én sociaal. Daarnaast zijn aandoeningen bij ouderen soms lastig te herkennen doordat ze zich vaak anders voordoen dan bij jongere mensen. Als geriater moet ik daarom een brede kennis hebben van ziektes, dat spreekt me aan.

Een klinisch geriater wil kwetsbare ouderen ondersteunen zodat u na een ziekenhuisopname weer helemaal herstelt en u zich zo lang mogelijk zelf kunt redden. Als er beperkingen in het dagelijks functioneren dreigen te ontstaan, proberen we daar zo snel mogelijk iets aan te doen.

BIG-registratie
Het BIG-nummer van K. Verburg is: 19911022601

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Verburg, K.

Klinisch geriater

verburg-koen

Sinds februari 2017 werk ik als klinisch geriater in het WZA, nadat ik eind 2016 de opleiding hiervoor heb afgerond. Klinische geriatrie is volop in ontwikkeling, ook binnen het WZA. Werken bij het WZA biedt mij de mogelijkheid om de geriatrische zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis in te richten en vorm te geven.

Ik werd al vroeg in mijn opleiding aangetrokken door het vak klinische geriatrie, omdat een geriater altijd naar de hele mens moet kijken: lichamelijk, geestelijk én sociaal. Daarnaast zijn aandoeningen bij ouderen soms lastig te herkennen doordat ze zich vaak anders voordoen dan bij jongere mensen. Als geriater moet ik daarom een brede kennis hebben van ziektes, dat spreekt me aan.

Een klinisch geriater wil kwetsbare ouderen ondersteunen zodat u na een ziekenhuisopname weer helemaal herstelt en u zich zo lang mogelijk zelf kunt redden. Als er beperkingen in het dagelijks functioneren dreigen te ontstaan, proberen we daar zo snel mogelijk iets aan te doen.

BIG-registratie
Het BIG-nummer van K. Verburg is: 19911022601

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Afdeling(en)

verburg-koen