Naar hoofdinhoud Naar footer

Uw rechten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt

Als patiënt hebt u recht op goede zorg. Goede zorg vereist een goede samenwerking tussen u en uw arts of andere zorgverleners. Uw rechten en plichten zijn wettelijk vastgelegd. Het gaat om:

  • recht op informatie
  • recht om te beslissen of u een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek wel of niet wilt
  • recht op inzage in uw medisch dossier
  • recht op privacy.

Als patiënt hebt u ook plichten:

  • de plicht om eerlijke informatie te geven over uw gezondheid
  • de plicht om mee te werken aan een onderzoek of behandeling (bijvoorbeeld door medicijnen volgens afspraak te gebruiken)
  • de plicht om een basiszorgverzekering af te sluiten.

De rechten en plichten van kinderen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten wat hun rechten en plichten zijn. Daarom hebben we ze beschreven en bespreken we dit met de kinderen. 

De rechten en plichten van kinderen staan beschreven voor verschillende leeftijdsfasen.

  • Kinderen tot 12 jaar
  • Kinderen van 12 t/m 15 jaar
  • Kinderen van 16 jaar en ouder