Serotiniteit

Overdragenheid van de zwangerschap

In het kort

Als de bevalling bij 41 weken nog niet begonnen is, spreken we van 'dreigende' serotiniteit, bij 42 weken is er sprake van serotiniteit. Ongeveer 5 tot 10 procent van alle zwangerschappen duurt langer dan 42 weken.

Omdat er een klein risico is dat de placenta minder goed werkt, worden alle zwangeren vanaf 41 weken extra gecontroleerd. Bij uiterlijk 42 weken wordt de bevalling ingeleid.  

De uitgerekende datum

Aan het begin van de zwangerschap wordt met een termijnecho de uitgerekende datum berekend. Deze termijnecho wordt gemaakt tussen de 10e en 12e week van de zwangerschap. Alle kinderen groeien tot 12 weken in hetzelfde tempo, daarom is die termijn heel betrouwbaar. Deze uitgerekende datum wordt later in de zwangerschap niet meer aangepast.

De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgerekende datum. Een normale zwangerschapsduur is tussen 37 en 42 weken.

Serotiniteit

Als een kind na een zwangerschapsduur van meer dan 42 weken wordt geboren, spreken we van serotiniteit. Vanaf 41 weken spreken we van naderende of dreigende serotiniteit. Als de controles van moeder en kind goed zijn, is zowel inleiden bij 41 weken als afwachten tot 42 weken beide een verantwoorde keuze. Dat blijkt uit onderzoek. Dit maakt dat je als zwangere naast afwachten tot 42 weken ook de mogelijkheid krijgt om vanaf 41 weken ingeleid te worden. Deze opties bespreekt de verloskundige met je. 

Gevolgen

Bij (dreigende) serotiniteit kan er soms sprake zijn van een minder goed werkende placenta (moederkoek). De baby krijgt dan geleidelijk aan minder voeding. Ook de hoeveelheid vruchtwater wordt langzamerhand minder. Verder is de kans bij deze termijn groter dat er ontlasting van de baby (meconium) in het vruchtwater komt. In zeer zeldzame gevallen krijgt de baby te weinig zuurstof, dit is schadelijk voor de baby.

Controles vanaf 41 weken

Rond 41 weken bespreek je met je verloskundige de mogelijkheden rondom serotiniteit.

  • Als je wilt afwachten tot 42 weken krijg je een controle afspraak rond 41 weken in het ziekenhuis. Bij deze controle wordt een hartfilmpje (CTG) gemaakt van de baby. Ook krijg je een echo om de hoeveelheid vruchtwater te beoordelen. Als dit allemaal goed is wordt er in overleg met de gynaecoloog een inleiding bij 42 weken ingepland. Tot die tijd blijf je gewoon onder zorg van je eigen verloskundige en mag je met je eigen verloskundige bevallen (thuis of poliklinisch).
  • Als je graag ingeleid wilt worden, krijg je een afspraak in het ziekenhuis bij de klinische verloskundige. Zij vertelt je over het inleiden. In overleg met de gynaecoloog plan je de datum, dit kan niet in het weekend.

Bevallen in het Ouder en Kind-centrum

Bij (dreigende) serotiniteit krijg je een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. Tijdens de bevalling begeleiden de verloskundige en verpleegkundige je. De gynaecoloog is alleen aanwezig bij de bevalling als er bijzonderheden zijn.

Voor meer informatie over bevallen in het Ouder en Kind-centrum kun je de folder Bevallen in het ziekenhuis doorlezen. 

Na de bevalling

Als de bevalling goed verloopt, kun je daarna naar huis. Afhankelijk van hoe je je voelt, kun je soms een paar uur na de bevalling al naar huis. En anders de volgende dag.

Vragen?

Als je een vraag hebt, kun je contact opnemen met het Ouder en Kind-centrum. 

  • Je kunt je vraag stellen via de BeterDichtbij-app. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen 3 werkdagen. Let op: je kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij-app een gesprek voor je heeft aangemaakt. We kunnen dit gesprek alleen aanmaken als jouw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij ons bekend zijn.
  • Je kunt tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek Verloskunde: (0592) 32 52 70.
    Voor bevallingen en spoed is de Kraamafdeling dag en nacht bereikbaar, telefoon (0592) 32 50 90.

Is het dringend?

Heb je een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

verlos19 - maart 2022