Constanze Abusaris, anesthesioloog, pleit voor het begeleiden van operatiepatiënten middels een app. Haar droom werd werkelijkheid in het WZA. Samen met softwareleverancier Luscii en verpleegkundig specialist Hannie Bouwman werd er een thuismeetprogramma ontwikkeld, speciaal voor patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan: OK-Connect.

Vóór de opname

De app begeleidt patiënten tijdens de verschillende fases van zijn zorgtraject; vóór, tijdens en na de ziekenhuisopname. De patiënt vult vóór de operatie en opname dagelijks in of hij dertig minuten of meer bewogen heeft. Een goede conditie is immers van groot belang voor een sneller herstel ná de operatie. Ook vraagt de app twee keer per week naar de eetlust en moet de patiënt zich één keer per week wegen en dit gewicht doorgeven via de app. Zo kan de Regiegroep Darmziekte deze patiënten goed in de gaten houden in aanloop naar de operatie, zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Tijdens de opname

Tijdens de ziekenhuisopname proberen we de patiënt ook nu al zoveel mogelijk te betrekken bij zijn zorgtraject en wordt de patiënt zo snel mogelijk gemobiliseerd. Dit alles gebeurt in het kader van de ERAS methode. De ERAS methode streeft naar een zo snel mogelijk herstel na operatie. De thuismeet-app van Luscii ondersteunt ook in deze fase van het traject. De patiënt vult in de app, indien nodig met hulp van de verpleegkundige, dagelijks acht metingen in. Het gaat om gewicht, misselijkheid, mobilisatie, ontlasting, overgeven, vast voedsel, vochtinname en winderigheid. Deze gegevens moeten wij als ziekenhuis van al onze ERAS patiënten verzamelen en aanleveren bij de Europese ERAS organisatie. Doordat de patiënt dit zelf dagelijks invult in de app, verzamelen we meer gegevens en is de patiënt meer betrokken bij zijn zorgtraject.

Na de opname

Wanneer de patiënt weer naar huis mag, is dat voor veel patiënten een onzekere periode. ‘Kan ik wel naar huis? Wat als de wond gaat lekken? Hier word ik goed in de gaten gehouden.’ zijn veel gehoorde opmerkingen. Complicaties ontwikkelen zich vaak in de eerste week na ontslag. Juist om die reden vult de patiënt de eerste weken na ontslag wat meer dagelijkse metingen in. Temperatuur, pijnscore, ontlasting en beweging zijn gegevens die het herstel en de mogelijke ontwikkeling van complicaties in beeld brengen. Door het monitoren van deze gegevens kan het verergeren van een beginnende complicatie en daarmee een potentieel SEH bezoek of spoedopname voorkomen worden.

Informatie op het juiste moment

Via de app krijgt de patiënt ook informatie en adviezen aangeboden: gedoseerd in hapklare brokken en op het juiste moment in het zorgtraject. Bijvoorbeeld de instructies voor het nuchter zijn of informatie over het opnemen van contact bij klachten na de ziekenhuisopname. Geen mappen vol papieren en folders meer, maar alleen een app op smartphone of tablet.