Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen Zorg Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is een van de vijftien partners van Samen Zorg Assen. Vijftien regionale zorginstellingen, huisartsen en gemeenten werken samen om met elkaar de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen te verbeteren. Eind september 2018 werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

“Hoe kunnen we een faciliterend 24/7-netwerk realiseren waarbinnen kwetsbare ouderen worden ondersteund met monitoring, en crisissituaties worden voorkómen?”. Om deze vraag te beantwoorden nodigde het WZA begin 2018 een groot aantal zorginstellingen, huisartsen Assen, de gemeenten Midden-Drenthe en Assen, Regionale Ambulance Voorziening en GGZ Drenthe uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurde tijdens een zogenaamd Health Suite Lab – drie intensieve dagen van workshops, overleg en cocreatie; eerst om een visie te vormen en daarna om concrete oplossingsrichtingen verder uit te werken. Het resultaat is Samen Zorg Assen: een nieuw, breed samenwerkingsverband om de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen aantoonbaar te verbeteren.

Beter aan de vraag voldoen

“Zorg is nu meestal nog gericht op herstel”, zegt de projectleider van het WZA. “Maar voor een groeiende groep ouderen met meerdere aandoeningen zou zorg juist op andere aspecten gericht moeten zijn. Zoals behoud van zelfstandigheid, mobiliteit en sociaal netwerk, maar ook het vroegtijdig en preventief onderkennen van achteruitgang. Door als ketenpartners nauw met elkaar samen te werken kunnen we beter aan de vraag van de patiënt en de mantelzorger voldoen, komt er meer samenhang in het regionale zorgaanbod én leren de ketenpartners van elkaar.”

Drie concrete projecten

Het unieke van Samen Zorg Assen is allereerst de snelheid van de aanpak en het vlotte proces. “Het is ongelooflijk snel gegaan”, aldus een enthousiaste Henk de Vries van Interzorg (manager Zorg, behandeling en wonen). “Binnen een paar maanden tijd hadden we een stuurgroep! Die is meteen hard aan het werk gegaan, we hadden er zin in. En nu ligt er een getekend convenant, gebaseerd op wederzijds inzicht en vertrouwen. En, heel belangrijk, een collectief enthousiasme!”.
Daarnaast is het bijzonder dat het samenwerkingsverband concrete resultaten oplevert. Samen Zorg Assen start met drie projecten die uit de inventarisatie bij deelnemers als belangrijk naar voren zijn gekomen, zo zette coördinator Jaap te Velde van Huisartsenzorg Drenthe tijdens de bijeenkomst uiteen. “Twee projecten gaan over het coördineren en stroomlijnen van de zorg voor kwetsbare ouderen tijdens avond, nacht en weekend. Dit moet zorgen voor minder administratie- en registratielast, en maakt dat de juiste zorg snel op de juiste plaats geleverd kan worden. Het derde project wil ervoor zorgen dat arts en verpleegkundige toegang krijgen tot de actuele medicatielijsten.”

‘Mooie en belangrijke opmaat’

“Ik ben ontzettend blij dat belangrijke ketenpartners in de ouderenzorg bereid waren om de handen ineen te slaan”, vindt Suzanne Kruizinga, voormalig lid raad van bestuur van het WZA. “Samen Zorg Assen is een mooie en belangrijke opmaat voor hopelijk vele andere initiatieven. We geven hiermee een duidelijk signaal: als regionaal netwerk hebben we elkaar nodig en werken we samen!”.

Meer lezen?

Nieuwsbrief nr. 2 2023, december

Nieuwsbrief nr. 1 2023, juli

Nieuwsbrief nr. 1 2022, oktober

Nieuwsbrief nr. 3 2021, december

Nieuwsbrief nr. 2 2021, juli

Nieuwsbrief nr. 1 2021, februari

Nieuwsbrief nr. 3 2020, oktober

Nieuwsbrief nr. 2 2020, april

Nieuwsbrief nr. 1 2020, januari

Nieuwsbrief nr. 2 2019, juli

Nieuwsbrief nr. 1 2019, februari

 

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Meld u aan via info@samenzorgassen.nl.

------------------------

Partners

De deelnemende partijen zijn:

 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • Accolade Arendstate
 • Dokter Drenthe
 • Derkshoes
 • gemeente Assen
 • gemeente Midden-Drenthe
 • GGZ Drenthe
 • Icare
 • Interzorg
 • UMCG Ambulancezorg
 • Van Boeijen
 • Zilveren Kruis
 • Zorgbelang Drenthe
 • Altide (voorheen Zorgcentrale Noord)
 • Zorggroep Drenthe