Naar hoofdinhoud Naar footer

Wachttijden

Wanneer uw huisarts of specialist u doorverwijst naar het WZA, proberen we zo snel mogelijk een afspraak voor u in te plannen. Het kan zijn dat u enige tijd moet wachten tot u aan de beurt bent. Op de website van Zorgkaart Nederland vindt u een actueel overzicht van onze wachttijden per specialisme, behandeling en onderzoek. De wachttijden zijn aangegeven in kalenderdagen.

Wilt u door een bepaalde specialist behandeld worden? Dat kan betekenen dat de wachttijd langer is. De genoemde wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedeisende hulp. 

Wachttijd voor poliklinieken

De wachttijd voor de poliklinieken is het aantal kalenderdagen tussen het maken van een afspraak voor een eerste polikliniekbezoek, en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Wachttijd voor diagnostiek

De wachttijd voor diagnostiek (medisch onderzoek) is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een medisch onderzoek, en het uitvoeren van dit onderzoek.

Wachttijd voor behandeling

De wachttijd voor een behandeling is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling, en het uitvoeren van de behandeling.

Wachttijdbemiddeling

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken wat aanvaardbare wachttijden zijn: 4 weken voor een eerste afspraak op een polikliniek of een onderzoek, 7 weken voor een behandeling. Is een wachttijd langer en wilt u eerder geholpen worden? Dan kan uw zorgverzekeraar nagaan of u in een ander ziekenhuis sneller aan de beurt bent.