Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe werken wij

In het WZA is het normaal om eigenaarschap te tonen (regie hebben in je werk), slim te werken (efficiënt werken, continu verbeteren, verspilling wegnemen), proactief te handelen (zien wat er moet gebeuren) en inzetbaar te blijven (gezond en gelukkig werken, een leven lang leren). Het WZA wil eigenaarschap geven aan medewerkers, zodat zij zelf kansen pakken en volop gebruik kunnen maken van hun ervaring, expertise en kennis. We weten dat dit zorgt voor minder druk, grotere betrokkenheid en meer plezier in het werk.

Het gevoel van het WZA

Het gevoel van het WZA is samen te vatten in één woord: empathie. Empathie is de kunst om in andermans schoenen te gaan staan, zijn leven en zorgen te begrijpen, en verlichting te bieden vanuit het perspectief van die ander. Empathie is de basis van ons handelen.

Dit betekent dat wij ons inleven in de mogelijkheden, beperkingen en gevoelens van onze patiënten, hun naasten en bezoekers. Door ons in gedachten steeds in patiënt te verplaatsen, laten wij onze zorg, onze dienstverlening en de inrichting van ons gebouw nog beter aansluiten bij zijn persoonlijke behoefte.

  • Persoonlijk (“Het WZA geeft me een vertrouwd gevoel”). Dit heeft te maken met begrip, aandacht, maatwerk. De ene patiënt wil geleid worden en de ander wil wellicht juist zelfregie. Op al die persoonlijke wensen spelen wij in.
  • Helder (“Rust, licht, overzicht”). Het is de patiënt duidelijk hoe zijn zorgtraject eruitziet en wat hij zelf kan doen om zich daarop voor te bereiden. Hij weet waar hij aan toe is.
  • Verbonden (“Hier voel ik me thuis”). We voelen ons verbonden met onze patiënt (samen beslissen) maar ook met de Drentse regio. Daarnaast stralen we interne verbondenheid uit: het WZA is één huis.