De kernwaarden persoonlijk, helder en verbonden zijn belangrijk voor het WZA. Ook voor onze wervings- en selectieprocedure. Daarom willen we je graag informeren over hoe wij het sollicitatieproces hebben ingericht. Wij publiceren een vacature altijd intern en daarnaast ook extern. Interne kandidaten hebben altijd voorrang.

  1. Je solliciteert altijd digitaal naar een functie en je krijgt áltijd een automatische bevestiging van je sollicitatie.
  2. Je hoort na de sluitingsdatum of je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Voor het gesprek ontvang je een uitnodiging per e-mail. De kandidaten die niet worden meegenomen in de procedure, ontvangen hiervan ook per e-mail bericht.
  3. De uitslag van het sollicitatiegesprek krijg je altijd telefonisch te horen. Soms volgt een tweede gesprek of een meeloopmoment.
  4. Als je geselecteerd wordt voor de functie, vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden besproken. Als jullie overeenstemming bereiken, wordt het contract opgesteld en kom je in dienst van het WZA.

Het kan voorkomen dat we referenties inwinnen. Dat doen we alleen bij toestemming van de sollicitant. Voor sommige functies is een assessment vereist, maar dit wordt altijd vermeld in de vacaturetekst. Voor de verdere procedure hanteren wij de NVP-sollicitatiecode. Sollicitatiedata worden, zonder tegenbericht, na zes maanden automatisch verwijderd.

Wij vergoeden geen reiskosten die gemaakt worden voor een sollicitatiegesprek.