Opleidingsplek physician assistant urologie

Afdeling: Polikliniek urologie
Aantal uren: 32 uur

KNF / Vaatlaborant

Afdeling: KNF - vaatlab
Aantal uren: In overleg

Operatieassistent

Afdeling: OK
Aantal uren: 24 - 36 uur

SEH-verpleegkundige

Afdeling: Spoedeisende hulp
Aantal uren: 24 - 36 uur

Spoedeisende Hulp Arts KNMG

Afdeling: SEH artsen
Aantal uren: 24 - 36 uur

Anesthesiemedewerker

Afdeling: OK
Aantal uren: 24 - 36 uur

Acute zorgverpleegkundige

Afdeling: Acute blok
Aantal uren: 24 - 32 uur

Recoveryverpleegkundige

Afdeling: OK
Aantal uren: 24 - 36 uur

Vrijwilligers