Naar hoofdinhoud Naar footer

Jaarverslag 2019: WZA ontwikkelt zich verder als netwerkziekenhuis

De Drenth de meest gezonde inwoner van Nederland maken. Dat is de ambitie van het WZA, zo schrijven Paul van der Wijk en Suzanne Kruizinga in hun voorwoord bij het jaarverslag 2019.

“We willen verder kijken dan de traditionele ziekenhuiszorg, met aandacht voor preventie, netwerkvorming, eHealth en cocreatie. Zo zijn we met onze netwerkpartners gestart met Zorg voor de Regio en geeft dat plan de grondslag voor de uitspraak dat het WZA de komende tien jaar als zelfstandig ziekenhuis zal blijven bestaan. In die tijd zullen we veel intensiever samenwerken met diverse zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en aanbieders van technologie. Het WZA ontwikkelt zich zo tot een netwerkziekenhuis. Daarnaast willen we met elf organisaties in de regio (SamenZorgAssen) de groeiende groep kwetsbare ouderen – vaak met meerdere aandoeningen – ondersteunen. Ook de digitale zorg heeft in 2019 een meer concretere vorm gekregen. Uitgangspunt is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt geleverd – thuis wat kan, in het ziekenhuis wat moet.”

Om de ziekenhuiszorg in Noord Drenthe langdurig te kunnen continueren is de komende jaren een flinke verbouwing nodig. Met name bij het Ouder en Kind-centrum, de ICC/CCU en de OK. In juni is gestart met de bouw en in december zijn de eerste delen van het Ouder en Kind-centrum opgeleverd.

Resultaat

Het WZA heeft in 2019 een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van 2,5 miljoen euro. “Een bescheiden positief resultaat”, zegt Paul, “en dat zullen we ook nodig hebben om de investeringen in de bouw te kunnen bekostigen.”

U kunt het verslag lezen op de pagina 'Over het WZA .

 

Jaarverslag 2019