Kerngegevens en jaarverslag

Het WZA is een algemeen ziekenhuis. Dat betekent dat we brede basiszorg verlenen (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de verpleging en verzorging die daarmee te maken hebben.

Het ziekenhuis heeft 34 specialismen.

Het WZA in cijfers (op 31 december 2017)

  • Aantal bedden: 251
  • Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten: 1360
  • Aantal fte personeelsleden excl. medisch specialisten: 916
  • Aantal medisch specialisten: 105
  • Aantal fte medisch specialisten: 79

Jaarverslag

Bestuursverslag 2017 / Jaarrekening 2017

Bestuursverslag 2016 / Jaarrekening 2016

Bestuursverslag 2015 / Jaarrekening 2015