Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Europaweg-Zuid 1
9401 RK Assen
(0592) 32 55 55
www.wza.nl

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 004606802.

Doelstelling

Het (doen) verlenen en bevorderen van medisch-specialistische en aanverwante of aanvullende zorg- en dienstverlening aan patiënten, in de ruimste zin van het woord.

Meerjarenstrategie 2019-2022

Met het strategische document 'Klaar voor de toekomst!' bereidt het WZA zich voor op de komende jaren, waarin we onze rol als vertrouwde zorgverlener willen behouden en uitbouwen. Dit doen we samen met onze medewerkers, de andere zorgaanbieders in onze regio, collega-ziekenhuizen en niet op de laatste plaats met onze patiënten. We versterken onze interne organisatie en intensiveren de samenwerking met patiënten en andere zorgverleners.