Raad van bestuur

Het dagelijks bestuur van het WZA is in handen van

Dhr. dr. H. Mulder, lid van de raad van bestuur

Hans Mulder begon twintig jaar geleden als stagiair in de apotheek van het WZA. Voordat hij bestuurslid werd, was hij directeur Farmacie en MT-lid. Hans is ook onderzoeker en hoofdredacteur van een wetenschappelijk tijdschrift.

Lees hier ons Reglement raad van bestuur.

Per 1 januari 2023 vult Erwin van Santen het bestuursteam aan.

Managementteam

Het managementteam (MT) ondersteunt de raad van bestuur met raad en daad. De raad van bestuur is ook voorzitter van het MT. Het managementteam van het WZA bestaat uit de volgende personen:

 • H. Mulder, lid raad van bestuur
 • M. Mulder, secretaris raad van bestuur
 • S. van der Wijden, manager Acute zorg a.i.
 • M. de Vink, manager Chronische zorg
 • P. Smit, manager Electieve zorg
 • R.M. Menkveld, manager zorgtransformatie
 • vacature (voorzitter stafconvent)
 • R.P.M. van Roosmalen (SCA)
 • K.J. Roffel (manager Planning & Control, financiën, inkoop)
 • O. Beetstra (hoofd I&A)
 • vacant (hoofd HR)
 • D. Enting (hoofd Kwaliteitszorg)
 • K. Schippers (namens de Verpleegkundige Staf)

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken, op het handelen van de raad van bestuur en op de financiële huishouding van het ziekenhuis. Sinds 1 juni 2019 bestaat de raad van toezicht uit:

 • Prof. dr. E.C. Klasen (voorzitter)
 • Mw. drs. P.W. Geerdink (lid)
 • Mw. dr. G.J. de Grooth (lid)
 • Mr. L.J. van Kalsbeek (lid)
 • Drs. M.S.R. Sitalsing (lid)

Leden van de raad van toezicht zijn elders werkzaam. De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de RvT zijn gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode en vastgelegd in het Reglement raad van toezicht. Lees meer over de raad van toezicht.