Raad van bestuur

Het dagelijks bestuur van het WZA is in handen van:

Dhr. dr. P. van der Wijk, voorzitter raad van bestuur

Paul van der Wijk heeft diverse bestuursfuncties bij ziekenhuis- en zorgorganisaties vervuld en was daarvoor werkzaam bij zorgverzekeraars en de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat hij in juli 2019 naar het WZA kwam, was hij lid van het college van bestuur van de Hanzehogeschool. Daarnaast is Paul van der Wijk actief in verschillende toezichthoudende functies, met name bij zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

Op korte termijn starten we de wervingsprocedure voor een nieuw lid raad van bestuur.

Lees hier ons Reglement raad van bestuur.

 

Managementteam

Het managementteam (MT) ondersteunt de raad van bestuur met raad en daad. De voorzitter van de raad van bestuur is ook voorzitter van het MT. Het managementteam van het WZA bestaat uit de volgende personen:

 • Dr. P. van der Wijk, voorzitter raad van bestuur
 • Lid raad van bestuur, vacature
 • Mw. M. Mulder, secretaris raad van bestuur
 • Dr. H. Mulder, directeur Farmacie
 • Mw. A.B. Spronk, manager Acute zorg
 • R.M. Menkveld, manager Chronische zorg
 • P. ten Brink, manager Electieve zorg
 • Dr. A.V. Sluijmer (namens stafconvent)
 • Dr. A.A. Knipping (namens stafconvent)
 • J.T.W. van Loenen (namens stafconvent)
 • R.P.M. van Roosmalen (namens stafconvent)

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken, op het handelen van de raad van bestuur en op de financiële huishouding van het ziekenhuis. Sinds 1 juni 2019 bestaat de raad van toezicht uit:

 • Prof. dr. E.C. Klasen (voorzitter)
 • Mw. drs. P.W. Geerdink (lid)
 • Mw. dr. G.J. de Grooth (lid)
 • Mr. L.J. van Kalsbeek (lid)
 • Drs. M.S.R. Sitalsing (lid)

Leden van de raad van toezicht zijn elders werkzaam. De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de RvT zijn gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode en vastgelegd in het Reglement raad van toezicht. Lees meer over de raad van toezicht.