Raad van bestuur

Het WZA wordt aangestuurd door een 'collegiaal' bestuur. Dat wil zeggen dat er geen formele voorzitter is: beide bestuurders zijn gelijkwaardig aan elkaar. 

Hans Mulder, raad van bestuur

en 

Erwin van Santen, raad van bestuur

Lees hier ons Reglement raad van bestuur.

Managementteam

Het managementteam (MT) ondersteunt de raad van bestuur met raad en daad. De raad van bestuur is ook voorzitter van het MT. Het managementteam van het WZA bestaat uit de volgende personen:

 • H. Mulder, lid raad van bestuur
 • E. van Santen, lid raad van bestuur
 • M. Mulder, secretaris raad van bestuur
 • S. van der Weijden, manager Acute zorg a.i.
 • M. de Vink, manager Chronische zorg
 • P. Smit, manager Electieve zorg
 • R.M. Menkveld, manager Zorgtransformatie
 • K.J. Roffel, manager Planning & Control, financiën, inkoop
 • O. Beetstra, manager I&A
 • E. Hadderingh, manager HR
 • vacant, hoofd Kwaliteitszorg
 • K. Schippers, namens de Verpleegkundige Staf

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken, op het handelen van de raad van bestuur en op de financiële huishouding van het ziekenhuis. Sinds 1 augustus 2023 bestaat de raad van toezicht uit:

 • Mw. drs. P.W. Geerdink (voorzitter)
 • Mw. M.J.E. Mourits (vice-voorzitter)
 • Mw. dr. G.J. de Grooth (lid)
 • Dhr. L.J. van Kalsbeek (lid)
 • Mw. W. van 't Slot (lid)

Leden van de raad van toezicht zijn elders werkzaam. De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de RvT zijn gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode en vastgelegd in het Reglement raad van toezicht. Lees meer over de raad van toezicht.