Naar hoofdinhoud Naar footer

Ambitie

Herijkte strategie 2023-2027

De uitgezette koers van afgelopen jaren is nog steeds goed en passend bij de positie van het WZA in de regio. Het is om die reden dat het WZA ervoor heeft gekozen de bestaande strategie aan en bij te scherpen. De looptijd van de herijkte strategie is 2023-2027.

Voor deze periode zet het WZA de volgende strategische doelen centraal:

  • We zien onze medewerkers als ons grootste kapitaal
  • Beschikbare en passende zorg in een krachtig netwerk
  • Onze zorg is persoonsgericht en dichtbij, samen met de patiënt
  • We gaan verstandig met ons geld om

Ambitie

De Drent is de vitaalste inwoner van Nederland.

Om deze ambitie te realiseren willen wij in samenspraak met onze patiënten, de inwoners van Drenthe en betrokken zorgprofessionals binnen én buiten het WZA:

  • de best mogelijke zorg leveren op de juiste plek (dichtbij huis of thuis wat kan, in het ziekenhuis wat moet), inclusief het behoud van de medisch specialistische zorg in Drenthe.