Naar hoofdinhoud Naar footer

Oncologische zorg in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Als u te maken krijgt met kanker, kan dat voor veel ongerustheid zorgen. U wilt natuurlijk zo snel mogelijk weten wat er met u aan de hand is en welke behandeling er mogelijk is. Naast vlotte diagnostiek (onderzoeken wat er aan de hand is) kunt u bij ons terecht voor de behandeling van onder andere borstkanker, blaaskanker, darmkanker, huidkanker, longkanker, prostaatkanker, gynaecologische kanker en bloed- en lymfeklierkanker. In het WZA krijgt u persoonlijke aandacht en zijn we betrokken bij u als persoon. Samen bekijken we welke de zorg het beste bij u past. 

Goede begeleiding bij kanker

Als u kanker hebt, kan dat uw leven helemaal op z’n kop zetten. In het WZA hebben wij, naast medische zorg, veel aandacht voor hoe het met u en uw omgeving gaat. Uw ziekte heeft immers ook invloed op uw omgeving; partner, kinderen, sociale contacten, werk, sport, etc. Daarnaast kunt u te maken krijgen met gevoelens van angst, onzekerheid en somberheid. Wij zijn u graag tot steun en bespreken met u welke zorg u nodig hebt. Krijgt u als jongvolwassene (18 tot circa 39 jaar) te maken met kanker? In ons ziekenhuis kunt u rekenen op zorg die aansluit bij uw levensfase.

>> Lees meer.

Samen beslissen

Als u te horen krijgt dat u kanker hebt, moet u in korte tijd veel keuzes maken. Keuzes die directe gevolgen hebben voor uw leven op korte of langere termijn. Samen met de specialist beslist u welke zorg en behandeling het beste aansluit bij u als persoon. U krijgt begrijpelijke informatie over onderzoeken en behandelmogelijkheden. We gebruiken hierbij keuzehulpen. Door een keuzehulp te gebruiken wordt de afweging die u moet maken vaak wat duidelijker. Ook helpt het u om gerichte vragen te stellen over de mogelijke behandelingen en wat dit precies betekent.

>> Lees meer over samen beslissen.

Regionale samenwerking

Voor elke vorm van kanker werken wij nauw samen met zorgverleners uit het UMCG, Martini Ziekenhuis en Treant zorggroep, zodat u de best mogelijke zorg krijgt. In het WZA als dat kan, en in een ziekenhuis in de regio als dat nodig is.

Om de zorg in de regio goed op elkaar af te stemmen, hebben de ziekenhuizen in Groningen en Drenthe zich verbonden in een oncologienetwerk Groningen-Drenthe.  

Continu verbeteren

In het WZA kijken we steeds naar mogelijkheden om onze zorg te verbeteren. Onze zorgverleners werken volgens de laatste richtlijnen en de landelijke SONCOS-normen, dat zijn landelijke richtlijnen voor goede oncologische zorgverlening.
Voor alle tumorsoorten hebben we zorgpaden ontwikkeld, waarin vastgelegd is hoe onze zorg georganiseerd is. Hierbij gaan we uit van de kennis en ervaring van Integraal Kankercentrum Nederland.

Digitale zorg

Ook thuis kunt u de juiste zorg krijgen. Bijvoorbeeld via de BeterDichtbij-app waarmee u snel en eenvoudig vragen kunt stellen aan uw arts of verpleegkundige. Als u chemotherapie krijgt, kunt u met de Thuismeten-app aan ons laten weten of u klachten hebt. Zo hebben wij inzicht hoe het met u gaat, ook tussen de ziekenhuisbezoeken door. Als er bijzonderheden zijn, nemen wij contact met u op. Een veilig en prettig gevoel.

>> Lees meer.

 

Patiënttevredenheid

Wij doen ons uiterste best om u de best mogelijke zorg te leveren. Of wij daarin slagen bepaalt u. In dit artikel leest u de ervaringen van patiënte Cecile Panders (73). Zij werd behandeld voor borstkanker.

>> Lees meer.

Wetenschappelijk onderzoek

Nieuwe kennis over onderzoek en behandeling van kanker is nodig om kanker nog beter te kunnen behandelen. Het WZA doet mee aan diverse landelijke onderzoeken. Uw behandelend specialist kan u vragen om hieraan mee te doen.

Als ziekenhuis nemen we ook deel aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De NKR is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. De gegevens in de NKR worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. 

Blijven bewegen

Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook als u ziek bent. Dit stimuleren we in het WZA met het programma oncologische fysiotherapie. Dit zijn groepstrainingen onder begeleiding van een fysiotherapeut in de oefenzaal van het ziekenhuis. Voor meer informatie: bekijk het onderstaande filmpje of lees hier meer.