PERFECT studie

Hoofdonderzoeker WZA: Rik Meijer, reumatoloog

De PERFECT studie wordt binnen de poli reumatologie uitgevoerd bij patiënten die niet meer reageren op een csDMARD zoals MTX. De keuze van behandeling daarna kan bestaan uit ofwel een TNF remmer ofwel een JAK remmer zoals Baricitinib. In de PERFECT studie wordt real life data verzameld om duidelijkheid te krijgen over de beste behandelingsstrategie. Patiënten worden tijdens hun behandeling gemonitord door de reumatoloog, de reumaconsulent en het studieteam.

SONIA studie

Hoofdonderzoeker WZA: Peter Nieboer, internist-oncoloog

In de SONIA studie wordt onderzoek gedaan naar de plaats van CDK4/6 remmers, zoals Palbociclib, in de behandeling van uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker. Er wordt gerandomiseerd tussen toevoeging van een CDK4/6 remmer in de eerste lijn (naast een aromataseremmer) of toevoeging van een CDK4/6 remmer in de tweede lijn (naast Fulvestrant). Patiënten worden tijdens hun behandeling gemonitord door de oncoloog en het studieteam.

LORD studie

Hoofdonderzoeker WZA: Marike Boskamp, chirurg

De LORD studie onderzoekt of het veilig is om een behandeling voor laag-risico DCIS weg te laten bij vrouwen van 45 jaar en ouder. Deze behandeling is soms onnodig en gaat gepaard met bijwerkingen. Er wordt gerandomiseerd tussen de standaard behandeling (borstsparende operatie eventueel gevolgd door bestraling) en actieve observatie waarbij de operatie en bestraling worden weggelaten maar wel jaarlijks een mammogram gemaakt wordt. Patiënten worden tijdens het onderzoek gecontroleerd door het mammateam van het WZA.

 

Research Bureau Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Inge Paas / Sandra Brookman