Nieuwsbrief voor huisartsen

Ieder kwartaal brengen we een digitale nieuwsbrief uit voor huisartsen in ons adherentiegebied. Hierin vindt u ook een link naar een actuele telefoonlijst.

Onderstaand treft u de meest recente exemplaren:

Huisarts gezocht!

De nieuwe contactpersoon in het WZA voor de huisartsen is Tanje Zwanenburg. Zij werkt als adviseur transmurale samenwerking voor het ziekenhuis.
Tanje zal zich gaan inzetten om de samenwerking tussen huisartsen en specialisten te versterken en zoekt een huisarts die zich hier samen met haar 4 uur per week hard voor wil maken.
Ben jij die huisarts of heb je wensen en signaleer je verbeterpunten neem dan contact op via tanje.zwanenburg@wza.nl

Contact

Bent u huisarts in ons werkgebied en ontvangt u de nieuwsbrief (nog) niet? Meld u aan via redactie@wza.nl.