Verwijzingen naar de geheugenpolikliniek worden gezamenlijk getrieerd door neurologen en geriaters, ongeacht naar welk van deze specialismen wordt verwezen.

Vervolgens worden patiënten ingepland voor één van de 4 van de onderstaande diagnostische modules:

 1. Als jonger dan 70: Geheugenpolikliniek Neuroloog
  > MRI-scan, lab, NPO, zorgdiagnostiek, beoordeling door neuroloog, bespreking in gezamenlijk MDO.
 2. Als ouder dan 80: Geheugenpolikliniek Geriater
  > MRI-scan, lab, NPO, zorgdiagnostiek, beoordeling door geriater, bespreking in gezamenlijk MDO.(Patiënten tussen de 70 en 80 worden kunnen zowel bij geriater als neuroloog getrieerd worden).
 3. Als ouder dan 80 en kwetsbaar/ veel comorbiditeit: Geheugenpolikliniek ‘Light’
  > CT-scan, lab, zorgdiagnostiek, cognitieve screening door geriatrisch verpleegkundige, beoordeling door geriater, bespreking in gezamenlijk MDO.
 4. Als jonger dan 60 en/of lage verdenking op een neurologische ziekte: Geheugenpolikliniek Jong> 
  Beoordeling door neuroloog, aanvullend onderzoek en bespreking in MDO op indicatie.